Wycofanie z oferty ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK)

Informujemy, że od 15 lutego 2023 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia, które obejmują nabycie jednostek uczestnictwa poniższych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK):

Kod funduszu Nazwa UFK
UNI309PLN UFK – Strategia Konserwatywna (PLN)
UNI310PLN UFK – Strategia Umiarkowana (PLN)
UNI311PLN UFK – Strategia Agresywna (PLN)

Fundusze te decyzją Zarządu Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. zostaną 1 czerwca 2023 roku wycofane z naszej oferty.

Prosimy, by do 26 maja 2023 roku (do godz. 15:00) dokonali Państwo zlecenia transferu i zmiany alokacji składki do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Jeśli nie zrobią Państwo zmiany w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione przez towarzystwo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub do UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego/UFK Zastępczego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia. Alokacja składki również zostanie zmieniona według tej samej zasady.

Lista Funduszy o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego dostępna jest na naszej stronie internetowej.

Aktywa automatycznie przeniesione przez towarzystwo do wyżej wymienionych funduszy możecie Państwo przetransferować w dowolnym momencie do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych dla Państwa umowy. Zlecenia transferu oraz zmiany alokacji składki można zrealizować za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” lub za pomocą formularza dostępnego na stronie aegon.pl w sekcji „Strefa Klienta – Inwestycje/Formularze”.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl