Zapraszamy do skorzystania z Zadbanych finansów – e-learningowego kursu finansów osobistych

Kurs e-learningowy Zadbane finanse to bezpłatna oferta dla osób młodych, zwłaszcza studentów i wchodzących na rynek pracy lub będących na początkowym etapie kariery zawodowej. Przygotowany został przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych (której członkiem jest Aegon PTE SA) oraz CFA Society Poland we współpracy z ekspertami – naukowcami, praktykami i edukatorami finansowymi, w oparciu o wyniki badań potrzeb studentów w zakresie edukacji finansowej oraz przeglądu najnowszych trendów w edukacji.

Dobre zarządzanie własnymi finansami w cyklu życia jest szczególnym wyzwaniem, ponieważ publiczna edukacja nie wyposaża młodych ludzi w tę wiedzę. Sprawne poruszanie się w świecie finansów wymaga nie tylko wiedzy i kompetencji w tym obszarze, ale także dobrej znajomości swoich potrzeb i możliwości. 

– Młodzi ludzie powinni wiedzieć, jak myśleć o finansach, jak dbać o dochody, jak pilnować wydatków
i oszczędzać oraz jak inwestować, by stworzyć znaczące zasoby. My tę wiedzę mamy i udostępniamy ją młodym ludziom. Im wyzwań nie brakuje, a oferowana przez nas wiedza pozwala łatwiej osiągać życiowe cele, lepiej wykorzystać posiadane zasoby i czerpać z życia większą satysfakcję –
tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

Treści edukacyjne z zakresu finansów osobistych prezentowane są w formie nagrań wideo z wykorzystaniem animacji i infografik. Nagrania mają od kilku do kilkunastu minut, by uczestnicy kursu mogli korzystać z nich elastycznie, w ramach własnych potrzeb i możliwości czasowych. Łączny czas trwania kursu wynosi 4 godziny 40 minut. Uczestnicy mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i wzięcia udziału w miniquizach, a na zakończenie otrzymują dyplom. Sprawdź kurs już teraz: kurs finansów osobistych.

igte_kurs1_logo_CFA.png

 

igte_kurs2_logo_CFA.png