Zapytanie ofertowe na badania sprawozdań finansowych w Aegon PTE

Szanowni Państwo,

działając w imieniu i na rzecz Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 162 A („Zamawiający”) zapraszamy do składania ofert na badania sprawozdań finansowych Aegon Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. i Aegon Otwartego Funduszu Emerytalnego.

 Pełna treść zamówienia