Zapytanie ofertowe na badania sprawozdań finansowych w Aegon TU

Szanowni Państwo,

działając w imieniu i na rzecz Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 162A („Zamawiający”) zapraszamy do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych:
1) łącznego, rocznego sprawozdania finansowego,
2) sprawozdania o wypłacalności i kondycji finansowej („sprawozdanie SFCR”) Spółki.

 Pełna treść zamówienia