Zmiana nazw ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że w wyniku zmiany nazw funduszy inwestycyjnych, zmianie uległy nazwy ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK), których aktywa są w 100% inwestowane w jednostki uczestnictwa ww. funduszy inwestycyjnych.

ID Dotychczasowa nazwa UFK Nowa nazwa UFK
229 UFK – ING Rynków Wschodzących (PLN) UFK – ING Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (PLN)
152 UFK – Schroder Pacific Equity (EUR) UFK – Schroder Asian Opportunities (EUR)
153 UFK – Schroder Pacific Equity (USD) UFK – Schroder Asian Opportunities (USD)
196 UFK – Schroder Global Climate Change (USD) UFK – Schroder Global Climate Change Equity (USD)
197 UFK – Schroder Gold & Metals (USD) UFK – Schroder Gold and Precious Metals (USD)
65 UFK – Templeton Global Bond (EUR) UFK – Templeton Global Bond Euro (EUR)

Powyższa informacja dotyczy wyłącznie umów ubezpieczenia zawartych za pośrednictwem Banku Handlowego w Warszawie S.A.