Zmiana zasad opodatkowania wypłat z umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym

Od 1 stycznia 2024 roku zmieniają się zasady naliczania i pobierania podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki) od świadczeń, które są wypłacane z umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (UFK).

Co to oznacza w praktyce?

  • Do 31 grudnia 2023 roku to Aegon, działający w roli płatnika, był zobowiązany do potrącenia podatku z realizowanej na rzecz Klienta wypłaty, a następnie przekazania podatku do urzędu skarbowego.
  • Od 1 stycznia 2024 roku Aegon nie będzie już dłużej pełnił funkcji płatnika. Tym samym, nie będzie zobowiązany, ani uprawniony, do potrącenia podatku z dokonywanej wypłaty na rzecz Klienta. Oznacza to, że Klient otrzyma wypłatę bez potrącenia o kwotę podatku (kwotę brutto).
  • Jednocześnie, w przypadku dokonywania przez Klienta wykupów częściowych lub całkowitych, Aegon zobowiązany będzie do wystawienia informacji podatkowej PIT-8C. Informację tę Aegon ma obowiązek sporządzić i wysłać do:
    – urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Klienta – do końca stycznia roku kalendarzowego następującego po roku, w którym powstał dochód (lub strata),
    – Klienta – do końca lutego roku kalendarzowego następującego po roku, w którym powstał dochód (lub strata).

Pierwsza informacja podatkowa PIT-8C, która będzie dotyczyć wszystkich wypłat z polis z UFK dokonanych w 2024 roku, zostanie wysłana przez Aegon do końca lutego 2025 roku.

Tym samym Klient będzie miał obowiązek złożenia zeznania podatkowego, które będzie obejmować wykazane w PIT-8C dochody lub straty oraz samodzielnej zapłaty podatku, jeśli wystąpi, do końca kwietnia 2025 roku.

Opisywana zmiana dotyczy wszystkich produktów z UFK, z których dokonany zostanie wykup częściowy bądź całkowity po 1 stycznia 2024 roku.

Jeśli pojawią się po Państwa stronie pytania lub wątpliwości co do kwestii podatkowych lub na temat indywidualnego rozliczenia podatkowego, zachęcamy do kontaktu z infolinią Krajowej Informacji Skarbowej pod jednym ze wskazanych numerów:

  • 801 055 055 (dla połączeń z telefonów stacjonarnych),
  • 22 330 03 30 (dla połączeń z telefonów komórkowych),
  • +48 22 330 03 30 (dla połączeń z zagranicy).

Podstawa prawna

Zmiana w zakresie opodatkowania dochodów z tytułu umów ubezpieczenia z UFK wchodzi w życie 1 stycznia 2024 roku na podstawie Ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1059).