Zmiany kodów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Informujemy, że 5 czerwca 2023 roku zmieniają się kody ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) przyporządkowane poniższym UFK.

Aktualny kod funduszu Nowy kod funduszu Nazwa UFK
AEG001PLN VIG001PLN UFK – AEGON Gwarantowany (PLN)
AEG181EUR VIG181EUR UFK – VIG Central European Equity (EUR)
AEG182EUR VIG182EUR UFK – VIG Megatrend Equity (EUR)
AEG203PLN VIG203PLN UFK – VIG Alfa Absolute Return (PLN-hedged)
AEG292PLN VIG292PLN UFK – VIG Akcji Rosyjskich (PLN)
AEG320PLN VIG320PLN UFK – VIG Bezpieczny Pieniężny (PLN)
AEG369PLN VIG369PLN UFK – VIG MoneyMaxx Emerging Market Total Return (PLN-hedged)
AEG370PLN VIG370PLN UFK – VIG BondMaxx Total Return Bond (PLN)
AEG372PLN VIG372PLN UFK – VIG Polish Bond (PLN)
AEG481PLN VIG481PLN UFK – VIG Alfa Absolute Return PI (PLN-hedged)
AEG482PLN VIG482PLN UFK – VIG Bezpieczny Pieniężny I (PLN)
AEG483PLN VIG483PLN UFK – VIG BondMaxx Total Return Bond PI (PLN-hedged)
AEG484PLN VIG484PLN UFK – VIG Central European Equity PI (PLN)
AEG485PLN VIG485PLN UFK – VIG Emerging Market ESG Equity PI (PLN)
AEG487PLN VIG487PLN UFK – VIG Polish Bond I (PLN)
AEG982PLN VIG982PLN UFK – VIG Akcji Rosyjskich – rachunek techniczny aktywów zawieszonych (PLN)

Nowe kody wynikają ze zmiany nazwy zarządzającego funduszami inwestycyjnymi na VIG Asset Management Hungary.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl.