Zmiany w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych

Informujemy, że zmieniła się strategia inwestycyjna oraz nazwa funduszu VIG BondMaxx Absolute Return Bond Investment Fund, w który inwestowane są środki UFK – VIG BondMaxx Absolute Return Bond (PLN) oraz UFK – VIG BondMaxx Absolute Return Bond PI (PLN-hedged).

Co się zmienia?

  • Fundusz będzie realizował strategię total return (uprzednio absolute return), a jego celem będzie pokonanie benchmarku w okresie przekraczającym 3 lata.
  • Zmienia się więc horyzont inwestycyjny. Dotychczas priorytetem funduszu było dostarczenie dodatniej stopy zwrotu w różnych warunkach w krótkim okresie przy redukcji ryzyka do zera. Po zmianie fundusz zyskuje większą elastyczność i szersze możliwości w kontekście doboru aktywów oraz skali podejmowanego ryzyka.

Bez zmian natomiast pozostaje klasa aktywów i spektrum inwestycyjne (ekspozycja na globalne rynki długu).

W związku z powyższym planowana jest zmiana nazwy wymienionych UFK, o czym poinformujemy w oddzielnym komunikacie.

Jeśli nie odpowiada Państwu zmieniona strategia któregoś z funduszy, w każdej chwili mogą Państwo przenieść środki do innego UFK dostępnego w ramach podpisanej umowy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl.