Zmiany w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych

Informujemy, że od 14 czerwca 2023 roku nie będą przyjmowane nowe zlecenia, które obejmują nabycie jednostek uczestnictwa Funduszu UFK – Fidelity Emerging Europe, Middle East and Africa (EUR). Natomiast 14 września 2023 roku fundusz ten zostanie wycofany z naszej oferty decyzją Zarządu Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

Wycofanie funduszu jest efektem okresowego przeglądu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK).

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl