Zmiany w ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych (UFK)

Informujemy, że w związku ze zmianą nazw, polityk lub celów funduszy inwestycyjnych od 1 października 2022 roku zmieniają się nazwy pięciu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych.

Kod funduszu Nazwa UFK przed zmianą Nazwa UFK po zmianie
SCH154USD UFK – Schroder US Smaller Companies (USD) UFK – Schroder US Smaller Companies Impact (USD)
ALZ431PLN UFK – Allianz PIMCO Global Bond (PLN) UFK – Allianz PIMCO Global Bond ESG (PLN)
ALZ436PLN UFK – Allianz PIMCO Emerging Markets Bond (PLN) UFK – Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG (PLN)
BLR080USD UFK – BlackRock US Small & MidCap Opportunities (USD) UFK – BlackRock US Mid-Cap Value (USD)
BLR092EUR UFK – BlackRock US Small & MidCap Opportunities (EUR) UFK – BlackRock US Mid-Cap Value (EUR)

Co jeszcze się zmienia?

  • fundusz Schroder US Smaller Companies Impact inwestuje min. 75% w inwestycje uznawane za papiery wartościowe o zrównoważonym charakterze;
  • fundusze Allianz PIMCO Global Bond ESG oraz Allianz PIMCO Emerging Markets Bond ESG będą dążyć do promowania cech środowiskowych i społecznych;
  • w centrum polityki inwestycyjnej funduszu BlackRock US Mid-Cap Value Fund znalazły się przede wszystkim podmioty średnie.

Jeśli nie odpowiada Państwu nowy cel inwestycyjny któregoś z funduszy, w każdej chwili mogą Państwo przenieść środki do innego UFK, dostępnego w ramach podpisanej umowy.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl.