Komunikat o utworzeniu funduszy UFK – BlackRock Emerging Europe II

Informujemy, że 13 maja 2024 roku zostaną utworzone fundusze UFK – BlackRock Emerging Europe II (EUR), kod BLR290EUR oraz UFK – BlackRock Emerging Europe II (USD), kod BLR291USD.

Działania te są efektem decyzji zarządu BlackRock Global Funds o przeniesieniu płynnych aktywów z funduszu BlackRock Emerging Europe do nowo tworzonego funduszu BlackRock Emerging Europe II.

Co to oznacza?

  • bez zmian pozostają zasady funkcjonowania oraz stan, w tym zawieszenie, istniejących funduszy i działających w oparciu o nie UFK – BlackRock Emerging Europe (EUR), kod BLR077EUR oraz UFK – BlackRock Emerging Europe (USD), kod BLR089USD; a pozostają w nich jedynie niepłynne aktywa oraz środki w wysokości wystarczającej na pokrycie bieżących kosztów administracyjnych i operacyjnych,
  • zawieszone będzie nabywanie jednostek nowo utworzonych UFK – BlackRock Emerging Europe II (EUR) oraz UFK – BlackRock Emerging Europe II (USD); przyjmowane będą wyłącznie zlecenia odkupienia tych UFK,
  • od utworzonych UFK nie będzie pobierana opłata za zarządzanie.

 

Ponadto informujemy, że utworzone fundusze UFK – BlackRock Emerging Europe II (EUR) oraz UFK – BlackRock Emerging Europe II (USD) decyzją zarządu Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. zostaną 17 czerwca 2024 roku wycofane z naszej oferty.

Prosimy, by po udostępnieniu funduszy, do 11 czerwca 2024 roku (do godz. 15:00), dokonali Państwo zlecenia transferu do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Jeśli nie zrobią Państwo zmiany w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione przez towarzystwo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub do UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego/UFK Zastępczego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia.

Lista Funduszy o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego dostępna jest na naszej stronie internetowej.

Aktywa automatycznie przeniesione przez towarzystwo do wyżej wymienionych funduszy możecie Państwo przetransferować w dowolnym momencie do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych dla Państwa umowy. Zlecenia transferu można zrealizować za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” lub za pomocą formularza dostępnego na stronie aegon.pl w sekcji „Strefa Klienta – Inwestycje/Formularze”.

Jeśli w przyszłości dojdzie do kolejnych istotnych zmian dotyczących funduszy BlackRock, poinformujemy Państwa o nich niezwłocznie po otrzymaniu stosownych informacji od tego podmiotu. Już teraz zwracamy Państwa uwagę, że emitent w przekazywanych materiałach informuje, że w przypadku gdy liczba żądań wykupu w nowo tworzonych funduszach przekroczy wartości określone Prospektem, może skorzystać z prawa odroczenia realizacji dyspozycji umorzenia lub tymczasowego zawieszenia wyceny tych funduszy.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl.