Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum na dzień 8 stycznia 2024 r.

Informacja półroczna o stanie likwidacji funduszy Inventum: Parasol FIO oraz Premium SFIO w likwidacji na dzień 8 stycznia 2024 r.

Zgodnie z § 11.1. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie trybu likwidacji funduszy inwestycyjnych, Likwidator ING Bank Śląski S.A. sporządził informację półroczną o stanie likwidacji funduszu Inventum Parasol FIO w likwidacji i Inventum Premium SFIO w likwidacji.

Nowe wyceny na 8 stycznia 2024 r.:

Inventum Obligacji: Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 stycznia 2024 r. wynosi 101,22 PLN.

Inventum Stabilnego Wzrostu: Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 stycznia 2024 r. wynosi 30,66 PLN.

Inventum Premium: Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa na dzień 8 stycznia 2024 r. wynosi -17,40 PLN.