Kwartalna stopa przyrostu UFK – Aegon Gwarantowany w Q2 2024 r.

Informujemy, że Zarząd Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. uchwalił Kwartalną Stopę Przyrostu Wartości Jednostki Uczestnictwa w UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) w II kwartale 2024 roku na poziomie 1,5 proc. w skali roku.