Likwidacja Funduszu UFK – Generali Profit Plus (PLN)

Informujemy, że od 14 maja 2024 roku (od godz. 15.00) nie będą przyjmowane nowe zlecenia, które obejmują nabycie jednostek uczestnictwa UFK – Generali Profit Plus (PLN). Natomiast 27 czerwca 2024 roku fundusz ten decyzją Zarządu zostaje wycofany z oferty Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A.

Likwidacja tego UFK  wynika z decyzji  Generali TFI, że subfundusz Generali Profit Plus zostanie przejęty przez subfundusz Generali Aktywny Dochodowy.

Prosimy, by do 17 czerwca 2024 roku (do godz. 15.00) dokonali Państwo zlecenia transferu i zmiany alokacji składki do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Jeśli nie zrobią Państwo zmiany w podanym terminie, środki zgromadzone w wycofywanym UFK zostaną automatycznie przeniesione przez towarzystwo do UFK – Aegon Gwarantowany (PLN) lub do UFK o niskim poziomie ryzyka inwestycyjnego/UFK Zastępczego, odpowiednio do postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia. Alokacja składki również zostanie zmieniona według tej samej zasady.

Lista Funduszy o Niskim Poziomie Ryzyka Inwestycyjnego dostępna jest na naszej stronie internetowej.

Aktywa automatycznie przeniesione przez towarzystwo do wyżej wymienionych funduszy możecie Państwo przetransferować w dowolnym momencie do innych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych dla Państwa umowy. Zlecenia transferu oraz zmiany alokacji składki można zrealizować za pośrednictwem aplikacji internetowej „Twój Rachunek” lub za pomocą formularza dostępnego na stronie w sekcji „Strefa Klienta – Inwestycje/Formularze”.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00 pod numerami: 801 300 900 lub +48 22 592 10 00. Można się z nami skontaktować także mailowo pod adresem: kontakt@aegon.pl.