Jak przekonać pracowników do uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych?

Pewne, bezpieczne, całkowicie prywatne – to tylko niektóre z wielu ważnych cech PPK – rewolucyjnego systemu myślenia o dodatkowym oszczędzaniu na emeryturę, które warto wymienić promując je wśród swoich pracowników

Pracownicze Plany Kapitałowe weszły w życie w styczniu 2019 roku, a pierwsi pracownicy mogą zacząć w nich oszczędzać od lipca 2019 roku. Jest to rozwiązanie, które całkowicie zmienia myślenie o emeryturze. Ten kompleksowy system oszczędzania realnie wzmocni bezpieczeństwo finansowe Polaków i w długim terminie podniesie ich standard życia.

Jak przekonać do niego pracowników? Podkreślając kluczowe, korzystne z punktu widzenia zatrudnionych, elementy programu.

Trzy źródła zasileń w PPK
PPK ma angażować trzy strony. Do środków odkładanych przez samego pracownika dokładać się będą pracodawca i państwo. Partycypacja w dokonywanych wpłatach dodatkowych podmiotów tworzy wymierną wartość dla pracowników i może stać się dodatkową motywacją do oszczędzania.

Jak więc wygląda to w praktyce? Wpłata pracownika w ramach PPK będzie odprowadzana co miesiąc z pensji netto pracownika. Warto zaznaczyć, że gromadzone środki będą pomnażane ale ewentualne zyski nie będą obłożone podatkiem do zysków kapitałowych. W konsekwencji zysk trafi w całości do kieszeni uczestnika PPK. Jaki to zysk? Zależy on od tego jak długo będziemy oszczędzać, ile odkładać oraz od tego jakie wyniki wypracuje instytucja finansowa zarządzająca danym PPK.

Perspektywa lepszej emerytury
Oszczędzanie w PPK daje pracownikowi poczucie bezpieczeństwa na emeryturze za cenę niewielkich kwot pobieranych co miesiąc z pensji. Wygląda to tak: pracownik płaci 2 proc. wynagrodzenia netto (dobrowolnie może zwiększyć wpłatę do 4 proc.), do tego pracodawca dopłaca mu 1,5 proc. wartości pensji (również dobrowolnie może zwiększyć wpłatę do 4 proc.) a państwo, ze środków Funduszu Pracy wpłaci jednorazowo 250 zł wpłaty powitalnej, a potem co roku będzie dokładać 240 zł dopłaty rocznej.

Jak to wygląda w przełożeniu na liczby? Zarabiając 3000 zł brutto pracownik odkłada 60 zł. Pracodawca dokłada mu do tego 1,5 proc. czyli 45 zł. Miesięcznie pracownik na swoją emeryturę odkłada więc razem kwotę 105 zł. Razem z roczną dopłatą od państwa w wysokości 240 zł, co roku odłoży na dodatkową emeryturę 1500 zł. Po 30 latach pracy (zakładając, że fundusz w którym gromadzone będą środki będzie rocznie wypracowywał 5 proc. zysku, a 1500 zł rocznej składki będzie waloryzowane inflacją), powinien mieć do dyspozycji 107 000 zł – to istotny dodatek do emerytury, który wypłacany w ratach. Ekonomiści obliczają, że ci, którzy mają wyższe pensje i odprowadzaliby wyższy procent, mogą uzbierać nawet 250 000 – 300 000 zł. Ale oczywiście wszystko jest kwestią indywidualną.

Warto podkreślić, że pracownicy, przystępując do programu PPK, otrzymają z Funduszu Pracy jednorazową opłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Prywatność oszczędności i finansowe bezpieczeństwo rodziny
Promując PPK trzeba pamiętać o odbudowaniu zaufania do rozwiązań kapitałowych po tym jak osłabiły je działania podjęte w ostatnich latach w stosunku do Otwartych Funduszy Emerytalnych, czyli OFE. Wówczas to środki, które miały uchodzić za emerytalne oszczędności Polaków, zostały uznane za publiczne w ramach szukania pieniędzy na ratowanie potrzeb fiskalnych państwa. Jednak PPK to całkowicie inne rozwiązanie. Ustawa o PPK potwierdza jednoznacznie, że oszczędności zgromadzone w ramach programu od początku będą należeć do indywidualnych obywateli, nie do państwa. Prywatność kapitału odłożonego w programie zapewnia również możliwość jego dziedziczenia oraz tzw. instytucja „zwrotu” to jest wycofania środków z PPK praktycznie w każdym momencie.

Dla pracowników, którzy założyli już rodzinę istotne znaczenie będzie miał przepis mówiący o możliwości wypłacenia z PPK do 25 proc. oszczędności w przypadku, poważnego zachorowania samego pracownika, jego współmałżonka lub dziecka. Inna forma wsparcia oferowana w ramach programu to możliwość wypłaty do 100 proc. oszczędności przeznaczonych na wkład własny wymagany przy kredycie na zakup mieszkania lub domu. W tym przypadku pracownik będzie zobowiązany do zwrotu kapitału na swój rachunek PPK w terminie od 5 do 15 lat. Warto jednak pamiętać, że wypłata na cele mieszkaniowe jest możliwa wyłącznie przed ukończeniem 45 roku życia.

Elastyczny sposób wypłaty środków
Po osiągnięciu wieku 60 lat zgromadzone oszczędności będzie można wypłacić w dwóch formułach – jedną czwartą od razu, a resztę w ratach. Jeśli będzie to okres wypłat ratalnych co najmniej 10 letni to wypłata nie będzie obciążona żadnymi daninami publicznoprawnymi. Uczestnikowi PPK przysługuje prawo do złożenia wniosku o wypłatę środków w mniejszej liczbie rat, jednak w tym wypadku będzie on zmuszony uiścić od nich podatek od dochodów kapitałowych.

Uczestnictwo w PPK jest powszechne, ale jednocześnie dobrowolne. Analiza najważniejszych założeń programu pokazuje, że jest to koncepcja, która ma szansę zmienić podejście Polaków do budowania finansowego zabezpieczenia na przyszłość. Biorąc pod uwagę niepokojące trendy demograficzne, tworzenie rozwiązań i zachęt dla dodatkowego oszczędzania jest kluczowe dla zachowania satysfakcjonującego poziomu życia w przyszłości.