Na co przeznaczysz zwrot z PIT? Może na emeryturę

Zbliża się termin rozliczenia podatku PIT za ubiegły rok. Ci, którzy mają nadpłatę, otrzymają jej zwrot w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania rocznego w urzędzie skarbowym. Warto wpłacić te pieniądze na IKZE. Dlaczego?

IKZE, czyli Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, daje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej osobom, które oszczędzają z myślą o przyszłości. Coraz więcej osób korzysta z tej możliwości – według danych KNF na koniec 2017 roku było ponad 690 tys. takich rachunków, a przeciętna wpłata wyniosła w ubiegłym roku 3,1 tys. zł.

Wpłaty na takie konto emerytalne obniżają dochód do opodatkowania. W 2018 roku limit wpłat na IKZE wynosi 5331,60 zł. W zależności od skali podatkowej, według której się rozliczamy, możemy więc zmniejszyć podatek o nawet 1706 zł.

Podwójna korzyść

Wiele osób dokonuje wpłat na IKE i IKZE pod koniec grudnia, kiedy zwykle przypominają sobie o możliwości skorzystania z ulgi. Tymczasem warto zrobić to wcześniej, a jednocześnie wykorzystać zwrot nadpłaconego podatku. W ten sposób nie będziemy musieli obciążać bieżącego budżetu i stworzymy podstawę do obniżenia podatku również w kolejnym roku.

Innymi słowy, jeśli wykorzystamy zwrot nadpłaty i wpłacimy te pieniądze na swoje IKZE, zyskujemy podwójnie. Z jednej strony powiększamy swoje długoterminowe oszczędności, a z drugiej możemy zmniejszyć podatek dochodowy za obecny rok.

Odkładaj na przyszłość

Ulga podatkowa to istotna, ale nie najważniejsza korzyść z oszczędzania w ramach IKZE. To jedynie zachęta do tego, abyśmy inwestowali swoje pieniądze z myślą o przyszłości i swoich dochodach na emeryturze. Ważne jest też to, żeby kapitał na emeryturę skutecznie pomnażać, a jednocześnie zapewnić sobie bezpieczeństwo finansowe na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń. Dlatego warto rozważyć jedną z dostępnych form oszczędzania na rachunku emerytalnym, czyli IKZE w formie ubezpieczenia na życie. Przykładem takiej oferty jest Aegon Kapitalna Przyszłość+. W ramach tej oferty można wpłacać środki regularnie, co miesiąc lub raz na rok – wszystko odbywa się automatycznie, a składka jest dzielona na część ochronną, inwestycyjną oraz na IKE lub IKZE, albo oba te programy emerytalne równocześnie. Można też dokonać wpłaty dodatkowej, na przykład przeznaczając na to środki ze zwrotu nadpłaconego podatku.