PPK a zmiana pracy

Nie należy się obawiać, że w przypadku zmiany pracy gromadzone w Pracowniczych Planach Kapitałowych oszczędności przepadną. Środki, które pracownik zbierał na rachunku PPK u dawnego pracodawcy, podążą za nim do nowego. Wystarczy, że oboje dopełnią kilku formalności.

Nowy pracownik w PPK
Po trzech miesiącach od zatrudnienia u siebie nowego pracownika pracodawca musi założyć mu indywidualny rachunek PPK. Ustawa określa, że ma na to wówczas dziesięć dni (tzn. po upływie kwartału od przyjęcia nowej osoby do pracy). Aby otworzyć ten rachunek, przedsiębiorca musi w praktyce dopisać nowego uczestnika PPK do załącznika już zawartej umowy o prowadzenie PPK. Umowę tę pracodawca zawarł wcześniej w imieniu i na rzecz swoich pracowników wybraną przez siebie, licencjonowaną instytucją finansową. Teraz dopisze do nie nowego uczestnika. Robi to w imieniu i na rzecz pracownika. Do programu automatycznie kwalifikują się ci, którzy nie ukończyli 55 lat. Ci między 55 a 70 rokiem życia będą mogli stać się uczestnikami PPK wyłącznie na swój własny wniosek.

Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownik w wieku poniżej 55 lat złoży swojemu pracodawcy na piśmie deklarację rezygnacji z wpłat do PPK. Wówczas pracodawca założy mu PPK dopiero za cztery lata, chyba że znowu pracownik zrezygnuje. Na tym polega przyjęty w ustawie automatyczny zapis do systemu PPK. Kolejna rezygnacja z dokonywania wpłat do PPK ponownie będzie wymagała złożenia odpowiedniej deklaracji.

Rachunek u każdego pracodawcy
To właśnie na indywidualne rachunki pracowników będą trafiać przelewane co miesiąc wpłaty od nich samych i pracodawców. Tam również wpłynie jednorazowa wpłata powitalna i coroczna dopłata od państwa (ze środków Funduszu Pracy). Przekazywaniem wpłat zajmie się pracodawca – pobierać je będzie w chwili wypłaty wynagrodzenia. To on przekaże też instytucji finansowej szczegółowe wyliczenia wpłat finansowanych przez siebie, jak i tych pobranych z wynagrodzenia pracownika. Jakie to sumy? Z pensji pracownika – zależnie od jego własnej decyzji – będzie można pobrać między 2 a 4 proc. wynagrodzenia. Najmniej zarabiający będą mogli zdecydować o przekazaniu jedynie 0,5 proc. swojego wynagrodzenia. Pracodawca dorzuci pracownikowi między 1,5 proc., a 4 proc. jego pensji. Ze środków Funduszu Pracy otrzyma 250 zł wpłaty powitalnej i 240 zł dopłaty rocznej. Pieniądze idą za pracownikiem.

Co ważne, po zmianie pracy pieniądze będą podążać za pracownikiem. Nie spowoduje ona utraty wcześniej zgromadzonych oszczędności. Po prostu w tej sytuacji nowy pracodawca musi zadbać o to, by „ściągnąć” pieniądze z PPK pracownika prowadzonego w poprzedniej firmie. Standardowo ich przekazanie ma się odbywać w ten sposób, że pracownik będzie informował nowego pracodawcę o tym, w jakich instytucjach ma PPK, a ten będzie składał dyspozycję tzw. wypłaty transferowej (czyli przelania oszczędności z poprzedniego PPK do obecnego). Teoretycznie jednak pracownik będzie miał możliwość wyrażenia niezgody na wypłatę transferową. Sprzeciwić się może na piśmie w ciągu 7 dni po tym, jak pracodawca poinformuje go, że ma obowiązek złożyć wniosek o taką wypłatę. Może się więc okazać, że dana osoba będzie miała kilka PPK, w praktyce będzie to zwykle jedno lub dwa konta.

Środki w PPK idą za pracownikiem
Co ważne, po zmianie pracy środki zgromadzone w PPK będą podążać za pracownikiem. Nie spowoduje ona utraty wcześniej zgromadzonych oszczędności. Po prostu w tej sytuacji nowy pracodawca będzie mógł zadbać o to, by „ściągnąć” środki z PPK pracownika prowadzonego w poprzedniej firmie. Standardowo ich przekazanie ma się odbywać w ten sposób, że pracownik będzie informował nowego pracodawcę o tym, w jakich instytucjach posiada rachunki PPK, a ten będzie składał dyspozycję tzw. wypłaty transferowej (czyli przelania oszczędności z poprzedniego PPK do obecnego). Teoretycznie jednak pracownik będzie miał możliwość nie wyrażenia zgody na wypłatę transferową. Sprzeciwić się może na piśmie w ciągu 7 dni po tym, jak pracodawca poinformuje go, że ma obowiązek złożyć wniosek o taką wypłatę. Może się więc okazać, że dana osoba będzie miała kilka PPK.

Kumulacja kapitału
Jeśli pracownik zdecyduje się na przeniesienie środków z dotychczasowych PPK to efekcie jego kapitał będzie podlegał kumulacji niezależnie od tego w ilu firmach dana osoba była zatrudniona. Docelowo kapitał w PPK mamy gromadzić go do 60-tki. Wprawdzie w każdej chwili można wypłacić go z rachunku PPK w postaci tzw. zwrotu, jednak wiązać się to będzie z negatywnymi konsekwencjami finansowymi. Jeśli zdecydujemy się zrobić to przed 60 rokiem życia, otrzymamy swoje oszczędności pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych i 30 proc. wpłat pracodawcy, ponieważ były one zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zwrócić też będziemy musieli wszystkie dopłaty otrzymane ze środków publicznych. Po 60-tce wypłacimy zgromadzone środki bez tych obciążeń, o ile zrobimy to zgodnie z ustawą: 25 proc. oszczędności można wypłacić od razu, pozostałe 75 proc. w trwających co najmniej 10 lat ratach.