Wypłacanie środków zgromadzonych w PPK – w jakich przypadkach jest to możliwe?

Program PPK ma zapewnić bezpieczeństwo finansowe przyszłym emerytom, ale dopuszcza też kilka możliwości wcześniejszej wypłaty zgromadzonych oszczędności.

Statystyki są zatrważające – jak wynika z ostatnich danych NBP, 15 mln Polaków nie posiada żadnych oszczędności. W sytuacji kiedy, jak przypominają eksperci, emerytury osób rozpoczynających teraz pracę zawodową, będą bardzo niskie, stymulowanie dodatkowego oszczędzania jest niezbędne. Temu właśnie służyć mają Pracownicze Plany Kapitałowe – program powszechnego, dobrowolnego oszczędzania, który służyć ma podniesieniu przyszłych świadczeń.

Bezpieczeństwo w każdym momencie życia
Standardowo środki zgromadzone w ramach PPK powinny zostać wypłacone po ukończeniu 60 roku życia (tak w przypadku kobiet, jak i mężczyzn). PPK ma być jednak w zamyśle systemem, który nie tylko buduje realne oszczędności Polaków na cele emerytalne, ale też zapewnia im bezpieczeństwo finansowe na różnych etapach życia. Jego twórcy przewidzieli kilka możliwości wcześniejszej wypłaty środków niż tylko ta standardowa. Wzorując się na rozwiązaniach sprawdzonych w krajach Europy Zachodniej, zadbano o to, by uczestnicy PPK mogli podjąć zgromadzone oszczędności w momencie trudnych do przewidzenia zdarzeń losowych, które skutkować mogą zmniejszonym dochodem, czy brakiem możliwości zarobkowania. Mowa tu o ciężkiej chorobie samego uczestnika lub członka jego rodziny. W PPK zawarto również ciekawą propozycję do młodych pracowników (przed ukończeniem 45 roku życia), dla których jedną z najważniejszych potrzeb życiowych staje się kupno mieszkania. PPK pozwala użyć zgromadzonych oszczędności do tego, by wspomóc jej zaspokojenie.

Oto możliwości i sposoby wypłaty środków z PPK

Wypłata w ratach po ukończeniu 60 roku życia: to standardowa opcja podjęcia kapitału zgromadzonego w PPK – uczestnik programu będzie mógł wypłacić 25 proc. zgromadzonej kwoty od razu, a pozostałe 75 proc. w ratach trwających 10 lat – uzyskując w ten sposób znaczący dodatek do ZUS-owskiej emerytury. Decydując się na taką formę wypłaty oszczędności, nie zapłacimy od nich podatku od zysków kapitałowych.
Wypłata całości oszczędności po 60 roku życia – jeśli uczestnik będzie chciał wypłacić od razu całość zgromadzonych oszczędności, 25 proc. dostanie bez obciążeń podatkowych, a od pozostałych 75 proc. będzie musiał zapłacić podatek od dochodów kapitałowych.
Wypłata oszczędności w celu m.in. pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez uczestnika PPK kredytu udzielonego na sfinansowanie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego dla uczestników, którzy nie ukończyli 45 roku życia. Na cel ten mogą podjąć z rachunku PPK 100 proc. zgromadzonych oszczędności, a następnie zwrócić jej na własny rachunek w PPK w okresie od 5 do 15 lat. Jeśli się tego nie zrobi w terminie przewidzianym ustawą, będzie musiał zapłacić podatek od tej kwoty, której się nie zwróciło.
Wypłata oszczędności w przypadku poważnego zachorowania uczestnika, małżonka uczestnika lub dziecka uczestnika: na ten cel można wypłacić do 25 proc. zgromadzonego kapitału. Ta wypłata nie jest opodatkowana, nie trzeba też będzie tych środków zwracać.
Wypłata po ukończeniu 60 roku życia w formie świadczenia małżeńskiego – propozycja skierowana do uczestnika PPK i jego małżonka (oboje muszą mieć ukończone 60 lat) – zgromadzone oszczędności będą im wypłacane wspólnie przez 10 lat. W przypadku śmierci jednego z małżonków oszczędności będą wypłacane drugiemu w dotychczasowej wysokości do wyczerpania środków.
Zwrot czyli wycofanie wszystkich środków od razu, przed ukończeniem 60 roku życia – to najmniej opłacalna formuła podjęcia zgromadzonych oszczędności. Decydując się na nią, do kieszeni dostaniemy te środki, które sami wpłaciliśmy. Wpłatę pracodawcy dostaniemy tylko w części, bowiem 30 proc. tej kwoty zostanie przekazane na rachunek wskazany przez ZUS, a 70 proc. trafi do nas, po odliczeniu od niej kwoty podatku dochodowego. Ponadto trzeba będzie zwrócić wszystko co uczestnik otrzymał ze środków publicznych – tak wpłatę powitalną jak też dopłaty roczne.
Jak widać, system promuje długoterminowe cele oszczędzania. Ustawa o PPK weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Pierwsi pracownicy będą mogli zacząć w nim zbierać środki już od lipca 2019 roku.