Deklaracja rezygnacji z wpłat do PPK – jakie niezbędne elementy powinna zawierać

W piątek 14 czerwca 2019 roku zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1102 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 czerwca 2019 roku w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

W treści tego rozporządzenia wskazano jakie niezbędne elementy powinna zawierać taka deklaracja, czyli imię i nazwisko, nr PESEL, nr dowodu osobistego, jak też nazwę podmiotu zatrudniającego oraz odpowiedniej treści oświadczenie uczestnika PPK o konsekwencjach złożenia deklaracji. Przedmiotowe oświadczenie traktuje o trzech kwestiach: świadomości braku możliwości otrzymania wpłaty powitalnej, wiedzy o braku możliwości otrzymania dopłat rocznych oraz braku możliwości otrzymywania wpłat podstawowych. W finalnej wersji prawodawca oczkuje od składającego deklarację złożenia jednego podpisu

Ten sam wzór deklaracji, który stanowi załącznik do rozporządzenia, powinien być używany tak przez osoby zatrudnione, jak też przez uczestników PPK.