Jak PPK mogą zdobyć zaufanie społeczne?

Kluczowe dla powodzenia systemu PPK jest poziom uczestnictwa w programie. Co prawda, obowiązywać będzie zasada automatycznego zapisu, dlatego największym wyzwaniem jest zachęcenie Polaków do pozostania w systemie PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe będą stopniowo wprowadzane do firm. Od lipca 2019 r. nowym systemem jako pierwsi objęci zostaną pracownicy firm zatrudniających co najmniej 250 osób. Od 1 stycznia 2020 r. do programu dołączą firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników. Firmy, gdzie jest co najmniej 20 osób zostaną objęte PPK od 1 lipca 2020 r. Z dniem 1 stycznia 2021 r. obowiązkiem utworzenia PPK zostaną objęci pozostali pracodawcy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Bez względu na miejsce zatrudnienia, już dziś można poznać korzyści wynikające z uczestnictwa w programie PPK. Umożliwiają to między innymi kalkulatory emerytalne, dzięki którym dowiemy się, ile będziemy mogli zyskać gromadząc środki alokowane w funduszach dostępnych w ramach PPK.

Powodzenie PPK zależy od tego ile ludzi po zapisaniu w nim pozostanie. Dlatego warto edukować o programie, jego funkcjonowaniu i korzyściach z niego wynikających.

Dostęp do informacji
Dla branży finansowej pozytywny wizerunek, wiarygodność i transparentność powinny być podstawą działania. W tym kierunku podążają twórcy pracowniczych planów kapitałowych. Uruchomiony w styczniu 2019 r. portal mojeppk.pl ma pomagać rozwiewać wątpliwości związane z przystąpieniem do programu oraz uczestnictwem w nim. W ramach wsparcia platformy uruchomiona została także infolinia, która od kwietnia br. ma obsłużyć do kilkudziesięciu tysięcy telefonów dziennie.

Bezpieczeństwo i kontrola
Oprócz kompleksowej polityki informacyjnej, na poczucie bezpieczeństwa wpływa również świadomość, że działanie programu i instytucje finansowe są ściśle kontrolowane. Na straży przestrzegania przepisów i zasad PPK stoi Komisja Nadzoru Finansowego. Do jej zadań należy nadzór nad instytucjami finansowymi, a także udostępnianie kwartalnych informacji o aktywach zgromadzonych w PPK oraz wydawanie niezbędnych decyzji administracyjnych w przypadkach określonych w ustawie o PPK.

Wszystkie podmioty dopuszczone do PPK muszą spełniać określone warunki i podlegają również nadzorowi ze strony Polskiego Funduszu Rozwoju. Natomiast Państwowa Inspekcja Pracy stoi na straży przestrzegania obowiązków związanych z PPK nałożonych na pracodawców.

Przykłady ze świata
Głównym założeniem autorów programu PPK jest zwiększenie bezpieczeństwa finansowego Polaków. Analizy i przykłady ze świata wskazują, że tego typu rozwiązania spełniły swoją rolę i okazały się znaczącym wsparciem w oszczędzaniu na cele emerytalne. Warto wzorować się chociażby na Nowej Zelandii czy Wielkiej Brytanii. To przykłady, które pomogą zobrazować Polakom, jak system może odpowiedzieć na wyzwania emerytalne w naszym kraju.

Jeszcze raz edukacja
Przede wszystkim – nieufność do programu może wynikać z braku wiedzy na temat PPK. Ważne jest zrozumienie, jak system może bezpośrednio wpłynąć na kondycję finansową w jesieni życia każdego z nas. PPK to bez wątpienia program, który może odmienić sposób myślenia Polaków o finansach osobistych. Wymaga to jednak czasu. Dlatego tak ważne jest informowanie przyszłych uczestników programu o jego kluczowych założeniach i możliwościach.

Zarówno pracownicy jak i pracodawcy powinni posiadać wiedzę o zakresie ochrony prawnej. Warto też wyjaśnić uczestnikom programu, jak ich pieniądze będą inwestowane przez instytucje finansowe. Ważne, aby podkreślać transparentność oraz dobrowolność programu PPK. Pomóc w tym mogą wszelkiego rodzaju szkolenia czy instruktaże, które stopniowo zaczynają pojawiać się na rynku, a także materiały edukacyjne przygotowywane przez uczestników PPK.