Najmłodszym PPK będzie opłacać się bardziej

Obniżenie dla wszystkich podatników od 1 października 2019 roku stawki podatkowej z 18% na 17% to krok w dobrą stronę, ale dla osób zatrudnionych w wieku do 26 lat dużo większe znaczenie ma wchodzące w życie z dniem 1 sierpnia 2019 roku zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych. Siłą rzeczy powstaje pytanie, jak to się będzie miało do kwestii wpłat do PPK. Wygląda na to, że osoby w wieku do 26 roku życia skorzystają także w tym przypadku.

Zwolnienie z PIT z określonych tytułów i do określonej kwoty

Wszyscy już wiemy, że od 1 sierpnia 2019 roku wszelkie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do dnia ukończenia przez niego 26 roku życia będą zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ale oczywiście nie wszystkie, bo w 2019 roku tylko do kwoty 35,5 tysiąca złotych, a od 2020 roku, w skali pełnego roku, do kwoty 85,5 tysiąca złotych. Ale to zawsze coś. Szybko licząc, dla niektórych może to być kilkaset, a dla innych nawet kilka tysięcy złotych więcej w kieszeni w skali roku. Dlaczego nie brać. W sumie się opłaca. Ale jak to się będzie miało do ruszających PPK?

Trzy źródła zasileń do PPK

Przypomnijmy, że przepisy ustawy o PPK przewidują sześć rodzajów zasileń pracowniczego planu kapitałowego pochodzących z trzech źródeł. Są to wpłaty dokonywane z wynagrodzenia uczestników PPK (obligatoryjna wpłata podstawowa oraz dobrowolna wpłata dodatkowa), wpłaty pracodawcy (obligatoryjna wpłata podstawowa oraz dobrowolna wpłata dodatkowa) oraz dwa zasilenia ze środków publicznych (wpłata powitalna i dopłata roczna).

Niepodatkowanie dla wszystkich zasilenia ze środków publicznych

W przypadku zasileń dokonywanych ze środków publicznych już dzisiaj nie ma mowy o jakichkolwiek dodatkowych obciążeniach daninami publicznymi. Każdy uczestnik PPK (bez względu na wiek), który przez trzy miesiące kalendarzowe będzie oszczędzał w ramach PPK, otrzyma wpłatę powitalną w wysokości 250 zł. Natomiast w każdym roku na indywidualne konta uczestników (także bez względu na ich wiek) trafi dopłata roczna w wysokości 240 zł. Stanie się to pod warunkiem, że rachunek uczestnika PPK zostanie zasilony odpowiednią kwotą wpłat. Uczestnikowi PPK będzie przysługiwać dopłata roczna, jeżeli kwota wszystkich wpłat podstawowych i dodatkowych dokonanych w danym roku kalendarzowym będzie równa co najmniej kwocie wpłat podstawowych należnych od kwoty 6-krotnoścci minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku. Oznacza to, że w 2019 roku na rachunku uczestnika PPK muszą znaleźć się wpłaty na co najmniej 472,50 złotych. Jeśli taka kwota pojawi się na rachunku w danym roku, to za kilka miesięcy pojawi się tam również niepodatkowana dopłata roczna. Przy czym wiek uczestnika PPK nie ma tutaj żadnego znaczenia. Nikt nie zapłaci podatku.

Zwolnienie wynagrodzenia z PIT a uczestnictwo w PPK

Ale dzięki nowo wprowadzanemu zwolnieniu z PIT uczestnictwo w PPK powinno być bardziej atrakcyjne dla uczestników PPK w wieku do 26 lat. Stanie się tak z dwóch powodów. Otóż wszystkie osoby w wieku powyżej 26 lat uczestniczące w PPK po pierwsze nie odczują na własnej kieszeni konieczności zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od kwoty wpłat finansowanych przez pracodawcę, a po drugie potrącana z ich wynagrodzenia wpłata finansowana przez samego uczestnika PPK będzie potrącana z wyższej kwoty, tak więc mniej odczują jej dolegliwość. Powyższe powoduje, że najmłodszym uczestnikom PPK oszczędzanie w tej formie będzie opłacać się bardziej.

Przykład
Wpłata pracodawcy dla 25 oraz 35-latka a PIT

W przypadku pracowników wynagradzanych w kwocie 5.000 złotych brutto, 25-letni uczestnik PPK ze swojego wynagrodzenia netto będzie musiał odjąć tylko 100 zł wpłaty podstawowej (to jest 2% jego wynagrodzenia). Natomiast 35-letni uczestnik PPK zarabiający tę samą kwotę 5.000 złotych brutto poza 100 zł wpłatą podstawową ze swojego wynagrodzenia netto będzie musiał zapłacić również zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych (18% do 30.09.2019 i 17% od 1.10.2019) od kwoty 1,5% wynagrodzenia (75 zł x 18% = 13,50 złotych), a to oznacza, że jego wynagrodzenie netto („na rękę”) będzie niższe w każdym miesiącu nie o 100 zł, a o 113,50 złotych.

Stan prawny 29 lipca 2019

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych
ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych