Najniżej zarabiający mogą obniżyć wysokość wpłaty do PPK

Osoby, które uzyskują dochody poniżej 120% płacy minimalnej będą miały prawo obniżyć wysokość wpłaty podstawowej do PPK do 0,5% wynagrodzenia. Co ważne obniżenie wpłaty nie oznacza, że pracodawca zapłaci do PPK mniej.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada, że każdy zatrudniony, który osiąga w danym miesiącu wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej 120% minimalnego wynagrodzenia będzie miał prawo obniżyć wpłatę podstawową do PPK do 0,5%. Oznacza to, że każdy kto w 2019 roku w danym miesiącu otrzymuje ze wszystkich źródeł wynagrodzenie poniżej 2 700 zł brutto, będzie miał prawo skorzystać z obniżenia wysokości wpłaty do PPK do 0,5% wynagrodzenia.

Warto podkreślić, że oszczędzając w PPK osoba zatrudniona będzie mogła skorzystać z obniżenia wpłaty od kolejnego miesiąca po uzyskaniu uprawnienia do niższej wpłaty. Należy jednak pamiętać, że obniżenie wpłaty podstawowej do PPK zatrudnionego jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem. Wobec tego to od decyzji uczestnika PPK zależy, czy skorzysta z możliwości jaką daje ustawa o PPK.

Przykład:

Wynagrodzenie brutto pracownika: 2 500 zł
Wpłata podstawowa pracownika 0,5% = 12,50 zł
Wpłata podstawowa podmiotu zatrudniającego 1,5% = 37,50 zł
Wpłata powitalna – jednorazowo 250 zł
Dopłata roczna – 240 zł rocznie pod warunkiem odprowadzenia do PPK co najmniej 118,05 zł w 2019 roku.
Oznacza to, że zarabiając 2500 zł brutto uczestnik PPK korzystający z obniżenia wysokości wpłaty do PPK wpłaci na swój rachunek 12,50 zł pracodawca dołoży 37,50 zł a państwo ze środków publicznych dodatkowo dopłaci 250 zł wpłaty powitalnej i 240 zł dopłaty rocznej.

Możliwość obniżenia wpłaty uczestnika PPK ma zachęcić osoby najmniej zarabiające do pozostania w PPK, dzięki czemu osoby te mają szansę relatywnie najwięcej zyskać oszczędzają w ramach PPK, gdyż już przy pierwszej wpłacie zyskują co najmniej trzykrotność odłożonych środków.

Stan prawny 17 lutego 2019 roku.