(NIE)planowane zmiany życiowe

Obowiązek wdrożenia PPK spoczywa co do zasady na wszystkich pracodawcach zatrudniających pracowników na umowę o pracę oraz świadczeniobiorców realizujących zlecenia na umowę zlecenia. W poszukiwaniu nowych wyzwań, lepszego szefa bądź wyższej pensji pracownicy zmieniają swoje miejsce zatrudnienia. Po spełnieniu kilku warunków, ich oszczędności zgromadzone w PPK podążają wraz z nimi do nowego pracodawcy. Ale co się dzieje, gdy pracownik stracił pracę? Albo podjął decyzję o rocznej przerwie w zatrudnieniu?

Ustanie stosunku pracy, a oszczędności PPK

Ustanie stosunku pracy może wyniknąć z inicjatywy pracodawcy. Mimo dobrej koniunktury na rynku zatrudnienia, ten scenariusz spędza sen z powiek nie jednemu Polakowi. Okres wypowiedzenia może okazać się za krótki na znalezienie kolejnego wyzwania zawodowego. Poszukiwanie nowego miejsca pracy potrafi trwać miesiącami. Co w tym czasie dzieje się ze środkami zgromadzonymi w PPK u byłego pracodawcy? W takim przypadku historycznie zebrane środki pracują na rachunku uczestnika PPK na dotychczasowych zasadach. Różnica polega na tym, że rachunek w PPK nie jest zasilany dodatkowymi wpłatami, tak od pracodawcy, jak również tymi z funduszu pracy. Natomiast po nawiązaniu relacji pracowniczej z nową firmą, procedura przekazania środków do instytucji finansowej jest bardzo łatwa do przeprowadzenia, ale wymaga też pewnej aktywności nowozatrudnionego.

O swoje środki mogą być również spokojni ci, którzy sami podjęli decyzję o rozwiązaniu umowy z pracodawcą, na rzecz np. rocznej podróży dookoła świata. Pozostawione oszczędności w PPK zgromadzone u byłego pracodawcy, nadal będą u niego zapisane, zaś wypracowany wynik będzie realizowany zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o PPK i ze statutu funduszu zdefiniowanej daty.

A gdy okres bezrobocia się wydłuża?

Szukanie pracy może się okazać trudnym i czasochłonnym wyzwaniem. Osobie niezatrudnionej doskwierać może brak stałego bądź jakiegokolwiek źródła przychodu. W sytuacji braku lub wyczerpania się oszczędności uczestnik PPK może skorzystać ze zgromadzonych w programie pieniędzy. Plany kapitałowe mają charakter prywatny, a więc każdy uczestnik w dowolnym momencie i okolicznościach może zrezygnować z uczestnictwa w systemie i wypłacić z niego pieniądze. Otrzymane środki mogą być pomocne w okresie pozostawania bez pracy. W takim przypadku uczestnik PPK może skorzystać z tzw. instytucji zwrotu środków z PPK.

Jeśli osoba bezrobotna złoży instytucji finansowej wniosek o zwrot środków zgromadzonych w programie PPK, otrzyma:

100 proc. wartości wpłat uiszczanych z wynagrodzenia przez pracownika, powiększonych o wypracowany zysk, od którego zostanie pobrany podatek od zysków kapitałowych
70 proc. wartości wpłat sfinansowanych przez byłego pracodawcę, również pomniejszonych o 19 proc. podatek Belki
Pozostałe 30 proc. wartości środków z wpłat finansowanych przez pracodawcę zostanie zapisanych w ZUSie jako składka na ubezpieczenie emerytalne. Natomiast środki, które pochodziły z funduszu pracy, wrócą w całości z powrotem do budżetu państwa.

Oczywiście, nie trzeba być w tak trudnej sytuacji życiowej, by skorzystać z prawa do zwrotu środków z PPK. Dotyczyć to może wielu innych momentów w życiu. Ważne jest jednak to, że pracownik może w każdej chwili wrócić do tej formy oszczędzania na przyszłość.