Piątka, która naprawdę zapewni Wam lepszą przyszłość.

Słyszeliście już pewnie o niejednej „piątce”, która ma sprawić, że będzie się nam żyło lepiej. Oto piątka, która naprawdę zapewni Wam lepszą przyszłość.

Według ostatniej ankiety emerytalnej Aegon, której wyniki pokazaliśmy na konferencji IGTE, Polacy są na końcu światowej stawki jeśli chodzi o przygotowanie do emerytury. Tylko co czwarty systematycznie oszczędza, a zaledwie 9% uważa, że będzie w stanie zapewnić sobie godziwą emeryturę.
Tymczasem zmiany demograficzne powodują, że żyjemy dłużej. Średnia długość życia wg GUS wynosi 73,8 lat dla mężczyzn i 81,7 lat u kobiet i, w porównaniu z 1990 r., wydłużyła się odpowiednio o 7,6 i 6,5 lat. Nasze dzieci z dużym prawdopodobieństwem będą dożywać setki. Emerytura będzie więc istotnym, ale i coraz dłuższym etapem naszego życia. Eksperci Aegon opracowali więc pięć zasad dobrego przygotowania się do niej:

1. Oszczędzaj regularnie i zacznij to robić jak najwcześniej

Wyrobienie w sobie nawyku oszczędzania (nawet jeśli chodzi o odkładanie niewielkiej kwoty) to najlepszy sposób na zgromadzenie oszczędności. Im szybciej zaczniesz, tym lepiej. Potwierdzeniem mogą być wyliczenia związane z nowym programem oszczędzania – Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK). Wg kalkulatora na portalu ppk.info przystępujący do PPK 25 latek zarabiający 3500 zł brutto (czyli wpłacający do PPK 70 zł miesięcznie), dzięki dopłatom pracodawcy i państwa, ale przede wszystkim wzrostowi wartości inwestowanych środków (model zakłada 3% rocznie), może do sześćdziesiątki zgromadzić ponad 125.000 zł. 40-latek (przy tych samych założeniach) uskłada już tylko nieco ponad 52.000 zł. A przecież 70 zł to mniej niż wyjście z rodziną do kina.

2. Spisz strategię emerytalną

Kogokolwiek pytam, czy liczył, ile zbierze na emeryturę, czy rozmawiał o tym z doradcą finansowym, albo chociaż użył jakiegoś kalkulatora online, odpowiedź jest zwykle negatywna. A przecież chodzi o nasze pieniądze na przyszłość. Warto więc siąść z ołówkiem i kartką i wszystko to policzyć. Spisanie takiego planu prawdopodobnie pomoże go lepiej przemyśleć i pokaże Ci, ile pieniędzy powinieneś odkładać. Spisany plan będzie też dokumentem, który pomoże utrzymać samokontrolę i dyscyplinę w oszczędzaniu.

3. Przygotuj plan awaryjny

OK, masz już plan i odkładasz regularnie na emeryturę. Super! Ale czy masz pewność, że nic tego oszczędzania nie zakłóci? Co w sytuacji poważnej choroby, długiego zwolnienia albo utraty pracy? Warto uwzględnić takie nieprzewidziane sytuacje w swoim planie.

4. Żyj zdrowo

Emerytura to nie tylko pieniądze. Dzięki rosnącej długości życia spędzimy na niej nawet 20-30 lat. Zachowanie sprawności i dobrego stanu zdrowia oznacza, że w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego będziesz mógł cieszyć się aktywniejszą emeryturą i ponosić mniejsze koszty opieki zdrowotnej.

5. Ucz się przez całe życie

Dobre przygotowanie do emerytury wymaga też ciągłej adaptacji do warunków rynku pracy i zdobywania nowych umiejętności przez osoby w każdym wieku. Dzięki temu będziemy mogli dłużej pracować i utrzymać się na rynku pracy. A dłuższa praca oznacza możliwość zgromadzenia większych oszczędności i późniejsze rozpoczęcie korzystania z nich. Według portalu ciekaweliczby.pl, w ciągu ostatnich siedmiu lat (2011-2018) udział pracujących emerytów zwiększył się z 10,9% do 13% i pewnie ten trend się utrzyma. Aby być atrakcyjnym pracownikiem warto więc się szkolić, uczestniczyć w kursach, zdobywać nowe umiejętności i aktualizować uprawnienia.

Różnica między tą piątką a piątkami, o których dotąd słyszeliście, jest jedna. Tu nikt wam nic nie da, musicie o to zadbać sami. Ale spokojnie, to nie takie trudne.