PPK coraz szerzej obecne

Portal mojeppk.pl został uruchomiony w celu gromadzenia i udzielania aktualnych informacji o funkcjonowaniu systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych. To baza wiedzy dla uczestniczących w nim stron: pracodawców, pracowników i instytucji finansowych, zarządzających środkami gromadzonymi w ramach PPK.

Strona www ma również wspierać osoby, odpowiedzialne za wdrożenie nowego systemu emerytalnego w firmach. Zainteresowani PPK znajdą tam m.in. broszury dla pracowników, poradniki dla pracodawców, oferty instytucji finansowych oraz wzory umów o zarządzanie pracowniczymi planami kapitałowymi.

Edukacja pracowników
Osoby pracujące w firmach zatrudniających powyżej 250 osób, jako pierwsze przekonają się o możliwościach jakie oferuje nowy program emerytalny. Aby świadomie uczestniczyć w programie, warto zapoznać się z jego założeniami. To właśnie oferuje portal mojeppk.pl. Dzięki niemu przyszli uczestnicy PPK mają szansę zapoznania się z nowo wprowadzanym systemem, dowiedzą się o sposobie jego funkcjonowania oraz znajdą niezbędne informacje o formie i warunkach uczestnictwa.

Co więcej, portal będzie się systematycznie rozwijał, oferując nowe funkcje i możliwości, które mają sprawić, że program PPK stanie się bardziej transparentny i zrozumiały. W przyszłości za pośrednictwem strony będzie można na bieżąco sprawdzać stan osobistego rachunku w PPK. W ramach wsparcia portalu uruchomiona została już także infolinia, która dzięki zaangażowaniu konsultantów od kwietnia br. ma obsłużyć do kilkudziesięciu tysięcy telefonów dziennie.

Platforma wiedzy dla pracodawców
Portal mojeppk.pl to również platforma wiedzy dla pracodawców. Znajdą tam oni najważniejsze informacje o obowiązkach i warunkach wynikających z uczestnictwa w PPK. Posłuży on też jako drogowskaz w zakresie wsparcia przy wdrażaniu programu.

Co jeszcze oferuje portal pracodawcom? Przedstawia dokładny harmonogram wprowadzania Pracowniczych Planów Kapitałowych w przedsiębiorstwach, w zależności od liczby zatrudnionych osób. Oprócz tego gromadzi informacje o instytucjach finansowych oferujących PPK, a także wskazuje na podstawowe obowiązki pracodawcy, takie jak:

podpisanie z wybraną instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK i umowy o prowadzanie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych;
prawidłowe obliczanie wysokości wpłat oraz terminowe przekazywanie ich do wybranej instytucji finansowej;
gromadzenie i archiwizacja dokumentacji dotyczącej PPK;
przekazywanie pracownikom oraz wybranej instytucji finansowej informacji związanych z utworzonym PPK.
Zestawienie instytucji finansowych
Na podstawie danych ewidencjonowanych przez PFR na portalu znajdą się informacje o każdej instytucji finansowej, która będzie uprawniona do oferowania PPK. Do tych podmiotów zaliczyć należeć będą towarzystwa funduszy inwestycyjnych, pracownicze towarzystwa emerytalne, zakłady ubezpieczeń oraz powszechne towarzystwa emerytalne, które spełnią rygorystyczne warunki wynikające z przepisów.

O jakich informacjach mowa? Po pierwsze przyszli uczestnicy PPK mogą poznać model polityki inwestycyjnej każdej instytucji finansowej oraz reguły inwestowania środków w zależności od wieku uczestnika PPK. Dodatkowo, już w niedalekiej przyszłości zaprezentowane zostaną oferty poszczególnych podmiotów finansowych, uwzględniające warunki umów o zarządzanie PPK i umów o ich prowadzenie.

Finansowanie i nadzorowanie portalu
Finansowanie i nadzorowanie portalu

Aktualnie portal PPK finansowany jest przez PFR. Docelowo instytucje finansowe świadczące usługi Pracowniczych Planów Kapitałowych mają wziąć na siebie ciężar finansowania tego przedsięwzięcia.

Operatorem strony www.mojeppk.pl jest spółka zależna Polskiego Funduszu Rozwoju, PFR Portal PPK Sp. z o.o.