PPK – krok w stronę zabezpieczenia finansowego przyszłych pokoleń

W latach 50-tych poprzedniego wieku, kiedy opracowywano podstawy większości obecnych systemów ubezpieczenia społecznego na świecie, światowa populacja osób w wieku powyżej 60 lat wynosiła 200 milionów. Według prognoz, do 2050 r. liczba ta ma zwiększyć się ponad 10-krotnie. To pokazuje, że musimy zmieniać myślenie o zabezpieczeniu emerytalnym przyszłych pokoleń. Stworzenie systemu emerytalnego dopasowanego do zmian demograficznych i gospodarczych oraz wyzwań, jakie one z sobą niosą, jest sporym wyzwaniem. Uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych jest dużym krokiem w tym kierunku.

Społeczeństwo w Polsce starzeje się w tempie, które jest jednym z najszybszych w całej Unii Europejskiej. Przez ostatnie lata spadała liczba rodzących się dzieci, średnia długość życia Polaków wydłuża się o kolejny rok średnio co pięć lat, powojenny wyż demograficzny wszedł w wiek emerytalny, a do tego ok. 2 mln Polaków pracuje za granicą. Stopa zastąpienia w Polsce nie przekracza dziś 40% i jest jedną z najniższych w Europie. To tylko kilka elementów, które tworzą nowy obraz demograficzny polskiego społeczeństwa i stanowią wyzwanie dla obecnie funkcjonującego systemu zabezpieczenia emerytalnego.

W Grupie Aegon od lat badamy trendy emerytalne, prowadząc coroczne badania związane z przygotowaniem do emerytury w 15 krajach. Dostrzegamy światowe trendy, związane m.in. ze zmianami demograficznymi, ale także analizujemy wynikające z nich konsekwencje finansowe, w tym wyzwania dotyczące zabezpieczenia emerytalnego. Wnioski z tych analiz nie są optymistyczne – wciąż nie czujemy się dobrze przygotowani do emerytury i postrzegamy ją jako ten okres, w którym komfort naszego życia zdecydowanie spadnie. Według ostatniej Ankiety Przygotowania Emerytalnego Aegon ponad połowa Polaków (55%) uważa, że przyszłe pokolenia emerytów będą w gorszej sytuacji emerytalnej niż obecni emeryci. Równocześnie zaledwie jeden na pięciu pracowników w Polsce (21%) regularnie oszczędza na emeryturę, co jest odsetkiem znacznie poniżej globalnego poziomu wynoszącego 39%. Wprowadzenie rozwiązania skutecznie zachęcającego ludzi do samodzielnego regularnego odkładania oszczędności z myślą o budowaniu zasobu finansowego, który byłby wsparciem po przejściu na emeryturę, było więc bardzo potrzebne.

Pracownicze Plany Kapitałowe są nowym programem długoterminowego oszczędzania. Powstaje w Polsce system, który kompleksowo podchodzi do oszczędzania na emeryturę. Angażuje on wszystkie strony związane z rynkiem pracy, czyli pracowników, pracodawców i państwo, które wymiernie wspiera oszczędzających, dokładając ze swej strony zachęty finansowe. Jednocześnie PPK promują odpowiedzialne podejście do dodatkowego odkładania na przyszłość, a tym samym wspierają budowę systemu emerytalnego w nowej formie.

Edukacja kluczem do sukcesu

Kilka milionów polskich firm czeka wkrótce rewolucja. Wdrożenie PPK w firmach będzie stanowić spore wyzwanie, nie tylko finansowe, związane z koniecznością weryfikacji budżetów płacowych, ale i organizacyjne. To na pracodawcy będzie spoczywał obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową. Będzie musiał dokonać jej starannego wyboru, porównując oferowane warunki prowadzenia PPK, oceniając doświadczenie instytucji finansowej w zarządzaniu funduszami oraz angażując w proces wyboru działające w firmie związki zawodowe lub wybraną w tym celu reprezentację pracowników. Jednocześnie to pracodawca w imieniu i na rzecz zatrudnionych podpisze umowę o prowadzenie PPK. Po wejściu w życie nowych rozwiązań PPK staną się zatem elementem pakietu świadczeń dla osób zatrudnionych u danego przedsiębiorcy, a firmy same podejmą decyzje o wysokości dopłat oferowanych pracownikom w ramach przewidzianego ustawą limitu między 1,5% a 4% wynagrodzenia. Dzięki temu będą mogły kreować na rynku pracy swój wizerunek jako zaangażowanych i atrakcyjnych pracodawców. Jednocześnie wykażą realną troskę o budowanie prywatnych oszczędności swoich pracowników.

Należy też pamiętać, że PPK są wdrażane etapami. W pierwszym etapie w program włączone zostaną największe firmy, zatrudniające ponad 250 pracowników. Według szacunków w tej turze do programu przystąpi około 2 tys. podmiotów. W przyszłym roku obowiązek podpisania umów o prowadzenie PPK spadnie na firmy zatrudniające powyżej 20 pracowników, przy czym te większe (50–250 pracowników) przystąpią od stycznia, a mniejsze od połowy 2020 roku. Pół roku później przyjdzie pora na pozostałe firmy oraz jednostki samorządowe i instytucje państwowe. Można więc liczyć, że z każdym kolejnym etapem będzie systematycznie rosła nie tylko liczba uczestników PPK, ale i wiedza na ich temat oraz ogólna ich popularność.