ppk-odpowiedzia-na-wyzwania-demograficzne

Według raportu Komisji Europejskiej za niespełna 30 lat w Polsce, emerytów będzie więcej niż ludzi aktywnych zawodowo. Aby temu zapobiec i nie dopuścić do istotnego obniżenia standardu życia na emeryturze, należy już dziś pomyśleć o długofalowym oszczędzaniu.

Pracownicze Plany Kapitałowe mają szansę stać się skutecznym narzędziem ułatwiającym gromadzenie oszczędności na przyszłość. Celem programu jest zwiększenie stopy oszczędności Polaków oraz zapewnienie im większego bezpieczeństwa finansowego i wyższego standardu życia na emeryturze. Ponadto, nowy system daje uczestnikom dodatkowe realne oszczędności emerytalne do wykorzystania tak po ukończeniu 60. roku życia, jak też w razie potrzeby także wcześniej.

Wpływ na społeczeństwo i gospodarkę

PPK mogą stać się odpowiedzą na zbliżające się konsekwencje zmian demograficznych, które prędzej czy później odczuje całe polskie społeczeństwo. Aktualne trendy demograficzne mogą przyczynić się do istotnych zmian w strukturze wydatków i dochodów budżetu państwa. Będą one miały również wpływ na zmianę modelu funkcjonowania krajowej gospodarki. Niepokojące są zwłaszcza niedawne zapowiedzi płynące z raportów ZUS dotyczące wysokości przyszłych emerytur. Wprowadzenie pracowniczych planów kapitałowych ma na celu wyjście naprzeciw tym wyzwaniom.

Warto zaznaczyć, że w ostatnim półwieczu średnia długość życia Polaków zwiększyła się o prawie 20 lat. Z drugiej strony, polskie społeczeństwo systematycznie się starzeje.

Zakłada się, że:

– obecnie: na 1 emeryta przypadają ponad 3 osoby pracujące
– za 30 lat: na 1 emeryta będzie przypadać mniej niż 2 osoby pracujące[1]

Co prawda PPK nie wpłynie bezpośrednio na zmianę trendów demograficznych w Polsce. Jednak może przyczynić się do zwiększenia przyszłego bezpieczeństwa finansowego Polaków, pomnażania prywatnych oszczędności emerytalnych uczestników programu, a także rozwoju gospodarczego w Polsce.

Ile zgromadzimy oszczędności?

Proste obliczenia czy kalkulatory emerytalne pozwolą nam dowiedzieć się, ile będziemy mogli uzyskać oszczędności emerytalnych dzięki nowemu systemowi. Jest to przede wszystkim zależne od tego jak długo oraz jakiej wielkości środki będziemy odkładać na PPK. Przykładowo, dla osoby zarabiającej średnią krajową (GUS, 2017), podstawowy wymiar wpłat (3,5% wartości wynagrodzenia brutto), po 25 latach oszczędzania przyniesie 113 tys. zł. Po 40 latach będzie to aż 288 tys. złotych. Jeśli ktoś zdecyduje się na najwyższą możliwą wpłatę (8%), odpowiednio po 25 i 40 latach, jego świadczenie może wynieść aż 242 i 617 tys. złotych[2].

Wielkość oszczędności gromadzonych w programie zależy od uczestników. Mogą oni zdecydować, jaki procent swojego miesięcznego wynagrodzenia chcą regularnie odkładać (max. 4%). PPK to to dobrowolne, prywatne i powszechne rozwiązanie. To sprawia, że PPK może stanowić realną odpowiedź na poważne wyzwania demograficzne, z jakimi będzie musiało zmierzyć zarówno państwo, jak i każdy z nas. Im wcześniej ludzie przekonają się do oszczędzania długoterminowego, tym większe korzyści zaobserwują w przyszłości.

[1] Źródło: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Population_structure_and_ageing/pl#Stale_wzrasta_odsetek_os.C3.B3b_w_starszym_wieku

[2] Na podstawie symulacji Ministerstwa Finansów: https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=a8657df1-5264-433e-9bd7-7c93f10596c9&groupId=764034, s. 11-12.