PPK rozszerza katalog benefitów pracowniczych

Konstrukcja programu PPK daje pracodawcom bardzo ciekawe narzędzie do ściągania najlepszych pracowników, wzmacniania ich lojalności oraz budowania wizerunku firmy odpowiedzialnej. Dodatkowe wpłaty na PPK to świetny mechanizm do zastosowania jako benefit pracowniczy – ich wysokość może być różnicowana ze względu na staż pracy czy stanowisko pracownika.

Na pozytywne postrzeganie miejsca pracy wpływa wiele czynników. Głównym jest miesięczne wynagrodzenie pracownika, które powinno być adekwatne do pełnionego zakresu obowiązków, doświadczenia oraz kompetencji. Uwagę pracowników przykuwają jednak też wszelkie bonusy, konkursy i premie – ich obecność i częstotliwość wypłaty. Obok pieniężnej formy motywacji, istnieje też szeroka paleta benefitów pozapłacowych. Pracodawcy konkurują między sobą coraz kreatywniejszymi rozwiązaniami. Czy będą również konkurować wysokością dofinansowania pracownika do PPK, które wpłynie na stan oszczędności pracowników w okresie emerytalnym? Odpowiednio rozbudowany system PPK ma szansę uplasować się w czołówce najbardziej pożądanych benefitów.

Istota benefitów

Benefity są pozapłacowymi dodatkami, które mają na celu zmotywowanie pracownika do większej wydajności. Służą również budowaniu lojalności w stosunku do pracodawcy. Nic więc dziwnego, że Ci prześcigają się w pomysłach, dostosowując pakiety do profilu i potrzeb swoich pracowników. Wszystko po to, by zmniejszyć rotację oraz zatrzymać najlepsze talenty w firmie. W katalogu benefitów, poza standardowym ubezpieczeniem zdrowotnym i kartą multisport, możemy odnaleźć takie pozycje jak dłuższy urlop, możliwość pracy zdalnej czy strefę relaksu na terenie organizacji.

Paletę rozwiązań motywacyjnych rozszerzają Pracownicze Plany Kapitałowe. Mimo, że sam program z punktu widzenia pracodawcy ma charakter obligatoryjny, a z punktu widzenia uczestnika ma dobrowolny charakter, już wysokość dofinansowania przez pracodawcę zależy od dobrej woli podmiotu zatrudniającego. Ustawa określa minimalną wpłatę finansowaną przez pracodawcę finansowania, daje jednak możliwość dokonywania wpłat dodatkowych. Przepis ten, staje się olbrzymim narzędziem do motywowania i budowania poczucia przywiązania do organizacji. Troska pracodawcy o jakość życia pracownika w dalekiej przyszłości, może mieć wymierne efekty na dzisiejsze wyniki finansowe organizacji.

Wpłata dodatkowa pracodawcy

Zgodnie z art. 26 ustawy o PPK, wpłata podstawowa finansowana przez podmiot zatrudniający wynosi 1,5 proc. wynagrodzenia. Pracodawca może jednak podjąć decyzję o dokonywaniu wpłaty dodatkowej w wysokości nawet do 2,5 proc. wynagrodzenia. Wysokość wpłat dodatkowych może być różnicowana, np. ze względu na staż pracy. Zasady i wielkość finansowania powinna wynikać z postanowień umowy o zarządzanie PPK lub regulaminu wynagrodzenia obowiązującego w danej organizacji.

Wpłaty finansowane przez podmiot zatrudniający nie są wliczane do wynagrodzenia stanowiącego podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.