PPK w twojej firmie – co możesz zrobić już dziś?

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. Pierwsze firmy zaczną zakładać je swoim pracownikom od 1 lipca. Warto jednak nadmienić, że pracodawcy już dziś mogą poznać najważniejsze zasady programu, aby wiedzieć, jakie wiążą się z nim obowiązki i korzyści.

Sprawdź, czy powinieneś założyć PPK
PPK jest programem obligatoryjnym dla pracodawców. Ale nie muszą zakładać go ci, którzy na dzień rozpoczęcia w stosunku do nich stosowania przepisów ustawy o PPK (dla podmiotów zatrudniających powyżej 250 osób to jest 1 lipca 2019 roku) prowadzą u siebie w firmach Pracowniczy Program Emerytalny (PPE) i odprowadzają do niego składki w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia. Jest jeszcze jeden warunek – do programu PPE musiało przystąpić co najmniej 25 proc. załogi. Pracownicze Plany Kapitałowe ominą też niektórych mikroprzedsiębiorców. Kiedy? Wtedy, gdy wszyscy u nich zatrudnieni zrezygnują z wpłat do programu. Nie można ich jednak do tego namawiać.

Sprawdź, kiedy powinieneś założyć PPK
Różne firmy będą musiały zakładać PPK w różnym czasie. Jest to uzależnione od tego, ile osób zatrudniają. Te największe (zatrudniające 250 lub więcej osób) będą musiały to robić od 1 lipca 2019 roku. Mniejsze – te, których załoga liczy co najmniej 50 pracowników – od 1 stycznia 2020 roku. Pół roku później, czyli 1 lipca 2020 roku PPK zaczną obowiązywać w jeszcze mniejszych firmach (mających przynajmniej 20 pracowników). Cała reszta zakładów pracy oraz jednostki sektora finansów publicznych trafią do PPK po dniu 1 stycznia 2021 roku. PPK nie dotyczą w tej chwili osób samozatrudnionych.

Dowiedz się kogo zapisać do PPK
Wszystkich pracowników między 18 a 54 rokiem życia, za których odprowadzasz obligatoryjne składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Do programu kwalifikują się więc zatrudnieni na etacie i zleceniobiorcy, ale nie osoby pracujące na umowę o dzieło czy samozatrudnieni. Co ze starszymi członkami załogi? Tych, którzy ukończyli już 55 lat, ale są przed 70 urodzinami, można zapisać do PPK, tylko jeśli złożą pracodawcy odpowiedni wniosek.

Poznaj swoje obowiązki
Pierwszym krokiem, który musi wykonać pracodawca jest wybranie wspólnie ze związkiem zawodowym lub reprezentacją pracowników odpowiedniej instytucji finansowej, która będzie odpowiedzialna za prowadzenie PPK. Lista wspomnianych instytucji zostanie zamieszczona na oficjalnym portalu PPK www.mojeppk.pl

Warto wspomnieć, że cały program jest przyjazny dla pracodawcy. Obowiązki po stronie przedsiębiorcy są minimalne. Zdecydowanie większa część ciężaru związanego z formalnościami została przerzucona na instytucje finansowe. Przedsiębiorca powinien przede wszystkim zadbać o to, aby podpisać umowę z wybraną instytucją finansową, a następnie co miesiąc naliczać i odprowadzać wpłaty potrącane z pensji pracownika, dodając do tego swoją część.

Poznaj korzyści jakie niesie dla ciebie PPK
Twórcy programu przygotowali dla pracodawców zachęty fiskalne. Choćby taką, że składki wnoszone przez pracodawców nie będą wliczane do wynagrodzenia pracownika, które stanowi podstawę ustalenia wysokości obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zaliczy się je za to do kosztów uzyskania przychodu. Podobnie będzie można rozliczyć pozostałe wydatki związane z wdrożeniem i realizacją przepisów o PPK.

Co warto podkreślić PPK to wkład w długoterminowe bezpieczeństwo finansowe pracowników. Jako taki może zwiększać atrakcyjność pracy zawodowej, być narzędziem lojalnościowym i pomóc zatrzymać ich w firmie.

Trzeba też uspokoić tych, którzy obawiają się spadku rentowności swoich przedsiębiorstw. Obliczenia Narodowego Banku Polskiego wskazują, że przy rosnących w tempie 7 proc. rocznie wynagrodzeniach, wpłata 1,5 proc. (wpłata podstawowa, którą mają ponosić pracodawcy na rzecz swych pracowników do PPK) się na to nie przełoży. A wręcz przeciwnie – powszechny program oszczędnościowy ma doprowadzić do tego, że polska gospodarka przyspieszy. Co dla pracodawców oznacza ważne, choć odsunięte w czasie korzyści.