Rola pracodawcy w PPK – sprawdź co powinieneś o nich wiedzieć, i jak się do nich przygotować

Obowiązująca od 1 stycznia 2019 roku ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych – program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania przeznaczonego dla ok. 11,5 miliona Polaków, nakłada na pracodawców nowe, nieznane do tej pory obowiązki. Warto już teraz się do nich przygotować.

Pracownicze Plany Kapitałowe to odpowiedź na niskie emerytury, które otrzymają dzisiejsi czterdziestolatkowie i ich młodsi koledzy. Prognozy są bezlitosne – według OECD będą stanowiły one około jednej trzeciej dzisiejszego wynagrodzenia. To efekt trendów demograficznych (niska dzietność, rosnąca długość życia) oraz założenia względnie wczesnego przejścia na emeryturę. Do tego Polacy niechętnie myślą o przyszłości. Zielona Księga Przeglądu Emerytalnego z 2016 r. wskazuje, że trzy czwarte Polaków nie odkłada środków na starość – a ponadto deklaruje niskie zaufanie do instytucji publicznych. Wszystko to mają zmienić startujące w 2019 roku pracownicze plany kapitałowe – program długoterminowego, powszechnego gromadzenia oszczędności – które zostaną wypłacone Polakom po osiągnięciu wieku lat 60.

Rozwiązania przyjazne dla pracodawców
Szczególne obowiązki program nakłada na pracodawców, bowiem to właśnie oni zobowiązani są w myśl ustawy do tworzenia PPK w swoich firmach. Pomysłodawcy nowego systemu mają jednak dla nich dobrą wiadomość – ciężar formalności administracyjnych związanych z prowadzeniem PPK został w dużej mierze przerzucony na podmioty zarządzające PPK, czyli instytucje finansowe. W opinii ekspertów przyczyni się to do usprawnienia procesu wprowadzenia PPK i uczyni go mniej uciążliwym dla podmiotów zatrudniających.

Obowiązki ciążące na pracodawcach w związku z wprowadzeniem PPK to m.in.:
zabudżetowanie dodatkowego kosztu w planach finansowych,
wybór instytucji finansowej do zarządzania PPK,
prawidłowe naliczanie wpłat oraz terminowe przekazanie ich do wybranego podmiotu zarządzającego,
opiekowanie się dokumentacją PPK, czyli zawieranie w imieniu pracowników umów o prowadzenie PPK i archiwizowanie ich, prowadzenie dokumentacji związanej z obliczaniem składki,
dostosowanie systemów kadrowo – płacowych,
pilnowanie terminu ponownego zapisania pracownika do programu PPK i poinformowanie o tym pracownika, jak i instytucję finansową. Ustawa określa, że ma to następować co cztery lata.
Kto i kiedy powinien założyć PPK?
Ustawa nakłada obowiązek utworzenia PPK na wszystkich pracodawców – nawet tych zatrudniających tylko jedną osobę. Zwolnieni z niego będą tylko ci, którzy prowadzą Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) i w ich ramach odprowadzają składki podstawowe w wysokości co najmniej 3,5 proc. wynagrodzenia, a do programu przystąpiło minimum 25 proc. zatrudnionych osób, najpóźniej do dnia rozpoczęcia stosowania przepisów ustawy w stosunku do danego podmiotu.

Różne będą też terminy wcielania PPK w życie – uzależnione będzie to od wielkości firmy. Przedsiębiorstwa z 250 pracownikami zaczną stosować przepisy ustawy od 1 lipca 2019 r., mniejsze firmy, zatrudniające minimum 50 osób od 1 stycznia 2020. Następnie do programu dołączą podmioty z co najmniej 20 pracownikami (od 1 lipca 2020 r.) pozostałe firmy i sektor finansów publicznych do programu przystąpi od 1 stycznia 2021 roku.

PPK to korzyści dla pracodawców
Eksperci wskazują, że PPK niosą wiele korzyści dla pracodawców. Mogą bowiem stanowić narzędzie zwiększające lojalność pracowników, a cały program prowadzić ma do wzrostu gospodarczego i gwarantować dostęp do taniego kapitału. Co więcej, ustawa gwarantuje opcję zawieszania przez nich PPK w określonych sytuacjach kryzysowych.

Tym, którzy chcieliby lepiej przygotować się do prowadzenia PPK i zdobyć na ich temat większą wiedzę, warto przypomnieć o organizowanych, co jakiś czas konferencjach i szkoleniach dla pracodawców na ten temat.