Starszy człowiek i może

To nieprawda, że aby móc uczestniczyć w PPK, trzeba mieć mało wiosen na karku i kilkudziesięcioletni horyzont do emerytury. Jak się dobrze wczytać, to przepisy o PPK dają możliwość rozpoczęcia gromadzenia środków na później nawet osobie, która w momencie rozpoczęcia odkładania środków ma ukończone 69 wiosen. Co więcej, takiej osobie oszczędzanie środków w ramach PPK może opłacać się bardziej.

PPK są dla młodych (ale nie dla za młodych)

Przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych przewidują obligatoryjne zapisanie do PPK wszystkich lub prawie wszystkich osób zatrudnionych w wieku od 18 do 55 lat. Mimo, że ustawodawca nie sprecyzował na jaką konkretnie datę dzienną trzeba liczyć przedmiotowe 18 lub 55 lat, to należy przyjąć, że w przypadku zawierania przez pracodawcę pierwszej umowy o prowadzenie PPK, to właśnie na datę zawarcia tej umowy należy liczyć wiek danej osoby zatrudnionej. Czyli jeśli przykładowo pracodawca będzie zawierał umowę o prowadzenie PPK w dniu 12 listopada 2019 roku, to osoby urodzone do 11 listopada 2001 roku nie staną się automatycznie uczestnikami PPK. Natomiast osoby zatrudnione u tego pracodawcy urodzone od dnia 12 listopada 2001 roku uczestnikami PPK już się staną, chyba że złożą swojemu pracodawcy pisemną deklarację rezygnacji z wpłat do PPK.

….. i dla trochę starszych też są automatyczne

W naszym przykładzie osoby na dzień 12 listopada 2019 roku będące w wieku od 18 do 55 lat zostaną zapisane do PPK z automatu, chyba że złożą pracodawcy deklarację rezygnacji z wpłat do PPK. Z tym, że muszą pamiętać, że taka deklaracja musi być złożona podmiotowi zatrudniającemu. Czyli dla skuteczności liczy się data wpływu do pracodawcy, a nie zaś data „stempla pocztowego”. Co więcej przepisy przewidują pisemną formę składania tej deklaracji. I powinno się ją złożyć na wzorze wynikającym ze stosownego rozporządzenia Ministra Finansów. Przypomnijmy dla porządku, że w prasie zgłaszano wątpliwości co do legalności działania Pani Minister, która to rozporządzenie wydała.

….. a dla najstarszych tylko na wniosek

Natomiast inaczej wygląda sytuacja osób, które na naszym przykładzie na dzień 12 listopada 2019 roku osiągną już lat 55. One nie zostaną automatycznie zapisane do PPK. Decyzja co do ich uczestnictwa w PPK będzie uzależniona od ich aktywności, to jest od tego czy wezmą długopis lub pióro w rękę i napiszą odpowiedni wniosek i złożą go swojemu pracodawcy. Jeśli to uczynią to staną się uczestnikami PPK, a pracodawca rozpocznie naliczanie i odprowadzanie wpłat.

A czy to się opłaca

Tak decyzja o uczestnictwie w PPK, jak też pojęcie, co się komu opłaca, powinny być rozpatrywane indywidualnie. Dla jednej osoby ważniejsze będzie to, aby pracodawca dzisiaj nie potrącił 2% wynagrodzenia i nie przekazał ich do wybranego funduszu, a dla innej osoby bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem jest odłożyć teraz te 2% ale dostać od razu do nich 1,5% wpłaty pracodawcy, a za kilka czy kilkanaście miesięcy, aby wpłynęły zasilenia ze strony funduszu pracy w postaci wpłaty powitalnej 250 zł oraz dopłaty rocznej 240 zł. Jeśli policzyć na liczbach to wielu to może się opłacać.

Stan prawny 12 sierpnia 2019 roku.