Szybko idą prace nad nowelizacją ustawy o PPK

Nie trzeba wszystkim przypominać, że proces legislacyjny w naszym kraju składa się z kilku etapów, a po to, żeby pomysł stał się ciałem, potrzebna jest inicjatywa ustawodawcza, potem prace w Sejmie, dalej w Senacie, a na koniec podpis Prezydenta. Praktyka ostatnich lat pokazuje, że rządzący są czasami w stanie zorganizować ten proces w okresie liczonym w godzinach, a czasami wręcz odwrotnie: „zamrażarka” legislacyjna potrafi trzymać projekty miesiącami w szufladach decydentów. Wydaje się, że ten ostatni scenariusz nie sprawdzi się w przypadku planowanej nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.

Sejm ruszył pełną parą

W poniedziałek 7 maja 2019 roku do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych planach kapitałowych przedłożony przez Radę Ministrów, który to projekt prowadzi minister przedsiębiorczości i technologii. Projekt ten wprowadza kilka istotnych zmian w przepisach ustawy o PPK, w tym w szczególności w zakresie zniesienia tzw. limitu 3o-krotności podstawy naliczenia wpłat do PPK; automatycznego włączenia do PPK osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego; modyfikacji zasad możliwości pobierania przez instytucję finansową opłaty za wynik w wysokości 0,1% (tzw. sucess fee), a także kilku innych drobniejszych zmian. Razem projekt przewiduje modyfikacje treści 9 artykułów ustawy o PPK. Omawiany projekt zostanie rozpatrzony w pierwszym czytaniu już we wtorek 14 maja 2019 roku przez Komisję Finansów Publicznych. Natomiast na dni 15-17 maja 2019 roku zaplanowane jest już 81 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i z dużą dożą prawdopodobieństwa można przyjąć, że zostanie on uzupełniony co najmniej o sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych dotyczące przedmiotowego projektu. Oznacza to, że jest możliwie, aby Sejm zajął się nowelizacją ustawy o PPK jeszcze na najbliższym posiedzeniu.

A potem Senat i Prezydent

Zgodnie z procesem legislacyjnym ustawa uchwalona przez Sejm trafia do Senatu. Zgodnie z dostępnymi publicznie informacjami najbliższe posiedzenie Senatu planowane jest na 28 oraz 29 maja 2019 roku. Oznacza to, że prawdopodobnie najwcześniej wtedy nowelizacja ustawy o PPK zostanie przyjęta przez Senat (można założyć, że bez zmian w stosunku do tego co uchwali Sejm). W konsekwencji komentowany projekt nowelizacji ustawy powinien trafić na biurko Prezydenta w pierwszym tygodniu czerwca 2019 roku. Zgodnie z treścią projektu ustawy (art. 2) ma ona wejść w życie z dniem ogłoszenia. Można więc z dużym prawdopodobieństwem założyć, że jeszcze w czerwcu 2019 roku wejdzie w życie pierwsza nowelizacja ustawy o pracowniczych planach kapitałowych.