Wpłaty PPK podczas urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego. Czy będą pobierane?

Kapitał zgromadzony w Pracowniczym Planie Kapitałowym będzie gromadzony z wpłat od każdej pensji. Zasilenie rachunku będzie następowało z trzech źródeł: części pracowniczej, części pracodawcy, a także dopłat ze środków Funduszu Pracy.

Dobrowolność to podstawowa zasada przyświecająca twórcom Pracowniczych Planów Kapitałowych. Choć każdy pracownik będzie do systemu zapisany automatycznie, w każdej chwili będzie mógł zrezygnować z uczestniczenia w programie. Zatrudnieni będą włączani do systemu od 1 lipca 2019 r. To data, kiedy największe firmy, czyli te, w których pracuje co najmniej 250 osób muszą zawrzeć umowę o prowadzenie i zarządzanie Powszechnym Planem Kapitałowym. Do limitu 250 zatrudnionych wlicza się pracowników i zleceniobiorców, jeśli od ich umów odprowadzane są składki emerytalno-rentowe. Stan ten sprawdzamy na dzień 31 grudnia 2018 roku. Kolejno do programu będą przystępowały mniejsze firmy. Podpisywanie pierwszych umów zakończy się w 2021 roku, gdy do systemu dołączą jednostki sektora finansów publicznych.

Jaka wpłata na PPK?

Celem PPK jest inwestowanie pieniędzy na przyszłość. Tak by można z nich było skorzystać po zaprzestaniu aktywności zawodowej. Wpłaty będą pochodziły z trzech źródeł: pracodawcy, pracownika, a także z dopłat ze środków Funduszu Pracy. Kwota wpłaty to określony procent wynagrodzenia. Pracownik będzie przekazywał 2% wynagrodzenia brutto, a pracodawca 1,5%. To obowiązkowe, minimalne wartości dla wpłat PPK. A co jeśli pracownik zarabia mało? Ustawa o PPK zakłada, że jeśli wynagrodzenie pracownika jest równe lub niższe niż 120% minimalnego wynagrodzenia będzie mógł dokonywać niższej wpłaty na PPK. Nie będzie to jednak mogło być mniej niż 0,5%.

Oczywiście wpłaty mogą być większe. Jeśli pracodawca lub pracownik mają chęć zasilać konto PPK dodatkowymi pieniędzmi, to pracodawca może „dołożyć” dodatkowo do 2,5%, a pracownik do 2,0%. Zakładając, że wpłaty osiągną maksymalny poziom, indywidualne konto PPK będzie zasilane kwotą 8% wynagrodzenia.

Gdy pierwsze wpłaty się pojawią, na konto uczestnika PPK budżet państwa, a dokładniej Fundusz Pracy przekaże dodatkowo 250 zł jako tzw. „wpłata powitalna”. Potem regularnie Fundusz Pracy będzie premiował oszczędzających w ten sposób, zasilając rachunek PPK co roku kwotą 240 zł.

Kto zarządza wpłatami?

Umowy składające się na PPK będą zawierane między pracodawcą, a określoną instytucją finansową. Firmy, które mogą zarządzać wpłatami PPK kontrolowane są m.in. przez Komisję Nadzoru Finansowego. I tak, pracodawca przekaże część wynagrodzenia pracownika wybranemu funduszowi inwestycyjnemu, ubezpieczeniowemu funduszowi kapitałowemu albo funduszowi emerytalnemu. Wyboru konkretnego partnera finansowego dokonuje pracodawca, jednak po konsultacji z przedstawicielami pracowników.

W przypadku PPK trzeba pamiętać, że do systemu należeć będą wszyscy zatrudnieni, objęci ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Nie ma tu znaczenia rodzaj umowy z pracodawcą. Ważny jest element obowiązkowego ubezpieczenia. Wpłaty będą dokonywane z każdej pensji, również gdy pracownik będzie przebywał na urlopie wypoczynkowym. Trochę inaczej będzie wyglądało zasilanie rachunku PPK w czasie urlopu wychowawczego lub macierzyńskiego.

Urlop macierzyński i wychowawczy – co z wpłatami na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)?

Ustawa o PPK zakłada, że jeśli pracownik przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, to z jego wynagrodzenia nie będą dokonywane wpłaty na PPK. Dotyczy to zarówno części finansowanej tak przez pracodawcę, jak i pracownika. Co do zasady rachunek uczestnika PPK nie będzie też zasilony kwotą wpłaty powitalnej, ani dopłaty rocznej. Chyba, że przed skorzystaniem z urlopu wychowawczego albo zasiłku, pracownik spełni warunki do otrzymania takiej wpłaty lub dopłaty. Żeby otrzymać wpłatę powitalną, przez trzy pełne miesiące trzeba być uczestnikiem PPK i na rachunek muszą wpłynąć przynajmniej wpłaty podstawowej ze środków pracownika. W przypadku dopłaty rocznej trzeba przez rok kalendarzowy zasilać rachunek PPK kwotą nie mniejszą niż suma wpłat podstawowych od minimalnego wynagrodzenia w danym roku za okres 6 miesięcy. W warunkach 2019 roku jest to kwota 472,50 zł.