Znamy już finalny wzór deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK

W końcu jest. Po wielu miesiącach oczekiwań i niepewności w dniu 27 maja 2019 Minister Finansów ujawnił finalny projekt wzoru deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK. To przez wielu, tak pracodawców, jak też pracowników, najbardziej pożądany formularz 2019 roku. A to dlatego, że za jego pośrednictwem możliwe będzie dokonanie rezygnacji z wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Próżno szukać wzoru tego dokumentu czy to na oficjalnych portalach rządowych zachwalających PPK, czy na stronach internetowych instytucji finansowych oferujących produkty pracowniczych planów kapitałowych. I sumie trudno się temu dziwić z ich punktu widzenia. Ale obiektywnie trzeba stwierdzić, że ktoś może mieć inne zdanie. Dlatego też dobrze jest wiedzieć i znać ten dokument.

Jak składa się deklarację rezygnacji z wpłat do PPK

Zgodnie z przepisami ustawy o PPK deklarację rezygnacji z wpłat do PPK osoba zatrudniona składa w formie pisemnej. Oznacza to, że chcący zrezygnować z uczestnictwa w PPK winien pozyskać wzór dokumentu deklaracji np. z Internetu, a następnie ją wydrukować, wypełnić i osobiście podpisać oraz złożyć swojemu podmiotowi zatrudniającemu.

Kiedy można złożyć deklarację rezygnacji z wpłat do PPK

Deklarację rezygnacji z wpłat do PPK będzie można złożyć najwcześniej 1 lipca 2019 roku, to jest od dnia, od którego rozpoczną się stosowanie przepisów ustawy o PPK. W pierwszej kolejności powyższe dotyczy największych pracodawców zatrudniających co najmniej 250 osób zatrudnionych. Od tej daty – 1 lipca 2019 roku, każda osoba zatrudniona w takim podmiocie może składać swojemu pracodawcy przedmiotową deklarację. Złożenie deklaracji przed dniem 1 lipca 2019 roku nie wywołuje skutków prawnych.

Czy pracodawca może odmówić przejęcia tej deklaracji

Pracodawca nie może odmówić przyjęcia złożonej w odpowiednim terminie, w odpowiedniej formie i podpisanej przez osobę zatrudnioną deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK. Rezygnacja jest bowiem uprawnieniem osoby zatrudnionej, którego nie można tej osobie ograniczyć czy zakazać.

Konsekwencje złożenia deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK

W przypadku osób zatrudnionych, które nie zostały jeszcze uczestnikami PPK i nie zostały ujęte w treści załącznika do umowy o prowadzenie PPK, konsekwencją złożenia deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK jest nie tylko to, że podmiot zatrudniający nie będzie dokonywał za te osoby wpłat do PPK przez najbliższe lata (do marca 2023 roku włącznie), ale także to, że takie osoby nie znajdą się na liście uczestników PPK stanowiącej załącznik do umowy o prowadzenie PPK.

Zawsze można zmienić zdanie

Złożenie deklaracji rezygnacji z wpłat do PPK nie jest czynnością wywierającą skutki raz na zawsze. W każdej chwili osoba zatrudniona może zmienić zdanie i złożyć swojemu podmiotowi zatrudniającemu dyspozycję odwrotną – rozpoczęcia naliczania wpłat do PPK.