Dlaczego warto długoterminowo oszczędzać?

Gwarancja bezpiecznej finansowo przyszłości – to najważniejsza z korzyści, jaką dla każdego z nas niesie rozbudowana kultura długoterminowego oszczędzania.


Ekonomiści wiedzą, że długoterminowe oszczędzanie leży u podstaw rozwoju gospodarczego i społecznego – wzrost stopy oszczędności zapewnia stabilność systemu finansów publicznych, finansowania inwestycji ze źródeł krajowych oraz rozwój lokalnego rynku kapitałowego. Jednak dla przeciętnego człowieka najważniejszy jest wpływ, jaki nawyk gromadzenia kapitału będzie miał na jego życie. A ten jest nie do przecenienia. Gwarantuje bezpieczeństwo i dobrobyt nie tylko pojedynczym ludziom, ale i ich rodzinom, a przede wszystkim zapewnia komfort finansowy w okresie starości.


Brak kultury oszczędzania


Według ekspertów Polska nie cechuje się rozwiniętą kulturą oszczędzania, jak ma to miejsce to m.in. w Europie Zachodniej. Polacy zdecydowanie bardziej wolą wydawać pieniądze na codzienne przyjemności, niż odkładać kapitał na przyszłość. Jak twierdzą socjologowie, ta tendencja to częściowo efekt nadrabiania zaległości po czasach komunizmu.
Niestety, brak długofalowego myślenia o oszczędzaniu w sytuacji, kiedy średnia życia wydłuża się (dzisiaj w Polsce wynosi ok. 77 lat, według prognoz Eurostatu w 2060 roku sięgnie ponad 85 lat), a wysokość prognozowanych przyszłych emerytur spada (stopa zastąpienia, czyli relacja pierwszej emerytury do ostatniego wynagrodzenia spadnie z 55 proc. w 2016 roku do ok. 26 proc. w 2060 roku – wynika z raportu Komisji Europejskiej) może skutkować brakiem bezpieczeństwa finansowego wielu osób w okresie starości.


Długoterminowe oszczędzanie to bezpieczna przyszłość


Dlatego długoterminowe oszczędzanie, szczególnie to związane z celami emerytalnymi, jest wręcz niezbędne. Dodatkowe oszczędzanie poza i ponad powszechnym systemem emerytalnym (ZUS i OFE) to najprostszy sposób na zabezpieczenie własnej sytuacji finansowej na jesień życia.
Właśnie temu służyć mają PPK, które weszły w życie z początkiem 2019 roku. Uzbierane w ich ramach oszczędności mogą stanowić znaczny dodatek do przyszłej emerytury. Symulacje tworzone przez ekonomistów pokazują, że w przypadku zarobków oscylujących w okolicach średniej krajowej (ok. 4,5 tys. zł. brutto) będzie można uskładać między 100 tys. zł., a nawet 600 tys. zł – w zależności od wysokości wpłat, inflacji, długości okresu oszczędzania oraz osiąganych w długim okresie stop zwrotu z inwestycji.


Cenne rezerwy finansowe na cele emerytalne i nie tylko


Środki zgromadzone w ramach PPK stanowić będą cenną rezerwę finansową na przyszłość, kiedy dochody mogą być niższe niż wydatki. Zebrany w toku wieloletniego oszczędzania kapitał zapewni wyższą stopę życiową i możliwość realizacji przyszłych zamierzeń. Twórcy PPK zadbali o elastyczny, gwarantujący to system wypłat. Po ukończeniu 60 roku życia uczestnik PPK będzie mógł wypłacić 25 proc. zebranego kapitału od razu i wykorzystać go na bieżące potrzeby – odkładane od lat wakacje, kupno samochodu, sfinansowanie remontu domu, etc., a pozostałe 75 proc. wypłacać w ratach przez dziesięć lat jako dodatek do emerytury z systemu powszechnego i cieszyć się w ten sposób komfortem finansowym w jesieni życia.

Warto oszczędzać jednak nie tylko na cele emerytalne. Dodatkowa gotówka staje się niezbędna także w wielu niespodziewanych sytuacjach życiowych, na przykład nagłej choroby, czy konieczności wykazania się wkładem własnym potrzebnym do zaciągnięcia kredytu na zakup mieszkania. PPK dają możliwość wykorzystania zebranych środków także w tych dwóch przypadkach. Są zatem zabezpieczeniem przyszłości nie tylko uczestnika programu, ale także jego rodziny – tym bardziej że zebrany kapitał będzie dziedziczony.


Oszczędności a wzrost gospodarczy


Poza znaczeniem dla pracowników, program PPK może mieć też ważne znaczenie gospodarcze. Będzie tworzył lokalny kapitał i zwiększał potencjał inwestycyjny w gospodarce. To z kolei w perspektywie lat przełoży się na poprawę międzynarodowej pozycji inwestycyjnej kraju i na wzrost jego niezależności ekonomicznej. Warto i to mieć na uwadze, pamiętając jednak, że jego podstawową rolą jest pomoc przyszłym emerytom w utrzymaniu satysfakcjonującego poziomu życia i budowie spokojnej przyszłości finansowej.