Od czego zależy sukces PPK?

Współpraca wszystkich podmiotów zaangażowanych w projekt, profesjonalna kampania edukacyjno – informacyjna czy jasność przekazu – to niektóre z najważniejszych czynników, które zadecydują o sukcesie Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych – długoterminowego programu oszczędzania na cele emerytalne – niesie ze sobą wiele szans. Najważniejszą wśród nich jest możliwość zbudowania dodatkowego źródła finansowania po zakończeniu aktywności zawodowej dla milionów Polaków, co jest niezwykle ważne z uwagi na prognozy demograficzne i te dotyczące wysokości przyszłych emerytur.

Ostateczny sukces projektu mierzony będzie faktycznym poziomem uczestnictwa pracowników w PPK oraz tym czy zaangażowane w nie osoby będą dokonywały wpłat dodatkowych. Pomysłodawcy PPK adresują program do ponad 11 milionów zatrudnionych i oczekują partycypacji na poziomie nawet 75 proc., jak zadeklarowano to w uzasadnieniu do projektu ustawy o PPK złożonego w połowie 2018 roku w Sejmie. Aby jednak te prognozy mogły się spełnić, warto przyjrzeć się czynnikom, od których zależy powodzenie PPK.

Szeroki front poparcia kluczem do sukcesu PPK
Jednym z najważniejszych jest zbudowanie szerokiego frontu poparcia dla idei jego wdrożenia w życie. To pole do popisu dla pracodawców jako tych, którzy inicjują oszczędzanie w ramach programu, ale także partnerów społecznych, głównie związków zawodowych, choć i usługodawców.

Tacy sojusznicy mogliby wspierać ideę PPK, np. przez zachęcanie uczestników programu do tego, aby pozostali w PPK, do których zostali obligatoryjnie zapisani (a zgodnie z ustawą będą mieli możliwość wypisania się). Ważne dla sukcesu PPK jest także wsparcie tej idei przez działania agend państwowych oraz organów administracji publicznej takich jak Polski Fundusz Rozwoju, Komisja Nadzoru Finansowego, Państwowa Inspekcja Pracy czy Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Waga działań edukacyjno – informacyjnych
Sukces PPK zależał będzie w dużej mierze od działań edukacyjno – informacyjnych. Muszą one być nie tylko sprawne, ale i szybko podjęte, bowiem dla powodzenia programu najważniejsze będą pierwsze lata jego funkcjonowania. Tylko rzetelna i szeroko zakrojona kampania informacyjna dotycząca PPK może przełożyć się na jego powszechność. Niezbędne jest po pierwsze przekonanie Polaków do tego, że konieczne jest dodatkowe oszczędzanie na poczet przyszłej emerytury, a szczególnie dotarcie z tym przekazem do młodych ludzi. To klucz do sukcesu, bo ci po pięćdziesiątce są o wiele bardziej świadomi nadchodzącej emerytury i jej wysokości oraz tego, że muszą dodatkowo oszczędzać.

Po drugie trzeba wskazać powody, dla których spośród kilku alternatywnych rozwiązań warto wybrać właśnie PPK. Jakie to powody? Wśród najważniejszych warto wymienić trójstronne zasilenia (wpłaty przez pracodawcę, pracownika i państwo) i możliwość dostosowania wysokości wpłaty przez pracownika do wysokości swojej pensji; fakt, że zgromadzony kapitał będzie od początku do końca stanowił własność prywatną i podlegał dziedziczeniu oraz możliwość wypłacenia środków z PPK (części lub ich całości, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie) na cele mieszkaniowe lub zdrowotne.

Projektując taką kampanię, warto zainspirować się tym, jak prowadzona jest ona w Wielkiej Brytanii. Nie tylko korzysta się tam z nowoczesnych kanałów komunikacji, takich jak Facebook czy Twitter, ale też podstawowe obowiązki uczestników i pracodawców biorących udział w programie opisane są przystępnym językiem.

Przejrzyste zasady działania PPK i nadzór nad programem
Bardzo ważne jest także wprowadzenie jasnych zasad funkcjonowania PPK pod względem kosztowym. To kluczowy element ku temu, by odzyskać zaufanie społeczne Polaków do instytucji finansowych. Wynika ono m.in. z braku należytej wiedzy o ich sposobach działania, choćby opłatach czy prowizjach.

Czytelne i klarowne przedstawienie ich uczestnikom, wyjaśnienie zakresu usług, za które mogą być pobierane opłaty, zwiększy poziom zaufania samych zainteresowanych i ich chęć posiadania PPK. Dodatkowo jak wskazują eksperci, ważnym elementem, który może decydować o sukcesie PPK, jest wybór instytucji finansowej zarządzającej PPK. Ostatnim z istotnych czynników zapewniających sukces projektu wydaje się skuteczny nadzór nad systemem PPK prowadzony przez państwo, co jest gwarantowane ustawą i wymaga podkreślenia.