Przesunięcie terminu wdrożenia PPK dla pracodawców zatrudniających od 50 do 249 osób

Z bardzo dużą dozą prawdopodobieństwa należy oczekiwać, że w rozwiązaniach przygotowywanego obecnie przez rząd pakietu „tarczy antykryzysowej” zostaną również wprowadzone przepisy dotyczące Pracowniczych Planów Kapitałowych. Na dzień dzisiejszy zmiany mogą jednak dotyczyć wyłącznie podmiotów zatrudniających z tzw. drugiej transzy, czyli tych pracodawców, które zatrudniają od 50 do 249 osób zatrudnionych. Należy pamiętać, że przez osoby zatrudnione rozumiemy nie tylko pracowników, ale też inne kategorie osób, np. członków rad nadzorczych czy tych zleceniobiorców, których umowy zlecenia są obowiązkowo obciążone składkami na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie planowaną zmianą, która z pewnością wejdzie w życie, zostaną przesunięte w czasie ostateczne terminy zawarcia umów o zarządzanie PPK i umów o prowadzenie PPK dla pracodawców średniej wielkości. Jeśli nowe przepisy wejdą w życie, to należy spodziewać się następujących nowych terminów

Wielkość/rodzaj podmiotu zatrudniającego Od 50 do 249 osób

Termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK 27.10.2020

Nowy termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK 10.11.2020

Propozycja odroczenia w czasie tworzenia PPK dla pracodawców średniej wielkości to rozsądne rozwiązanie, gdyż dzisiaj ostatnią rzeczą, o jakiej myślą dyrektorzy personalni, jest terminowe zawieranie umów o zarządzanie PPK. Dzisiaj jednak nie wiadomo nic w zakresie zmian dotyczących czy to podmiotów zatrudniających już prowadzących PPK, czy też tych, które będą zobowiązane tworzyć PPK w II połowie tego roku oraz w roku 2021. W tym zakresie przepisy, jak na razie pozostają bez zmian.

Najbliższe posiedzenie Sejmu planowane jest na dzień 25 marca 2020 roku. Mając na względzie powyższe, rekomendacją dla podmiotów zatrudniających, które już wybrały instytucje finansowe, jest zawarcie umów o zarządzanie PPK teraz, a umów o prowadzenie w odpowiednim czasie, jesienią 2020 roku.

Stan prawny 21 marca 2020, projekt ustawy