Przyszłe otoczenie seniora

Porównując polskie społeczeństwo do pozostałych krajów Unii Europejskiej, można pokusić się o stwierdzenie, że jest ono relatywnie młode. Jednak długo ten stan rzeczy się nie utrzyma. Przewiduje się, że mediana wieku będzie bezlitośnie rosła. Wraz ze starzeniem się populacji, niezbędne będzie dostosowanie infrastruktury do wieku jej użytkowników. Tej w miejscu pracy oraz tej w domu.

Centrum Badań Długowieczności i Emerytur Aegon w swojej ósmej Ankiecie Przygotowania Emerytalnego zbadało oczekiwania Polaków w kwestii udogodnień, potrzeb i dopasowania warunków życia starszych osób, oraz porównało je z oczekiwaniami występującymi globalnie.

Dostosowanie mieszkania

Polska jest jednym z krajów, w którym występuje wysoki współczynnik posiadania mieszkań na własność. Nie dziwi więc fakt, że wielu przyszłych emerytów swoją jesień życia planuje spędzić właśnie w swoim domu. Ma to też aspekt emocjonalny, ale też w pewnym sensie własny dom pomaga zachować niezależność. Przyszli emeryci planują w pełni dostosować swoje mieszkanie do funkcjonalności, które będą niezbędne na starość. W Polsce, w głównej mierze dotyczą one usprawnień w łazience (56 proc.) oraz w kuchni (47 proc.). Średnia globalna dla tej kategorii udogodnień nie jest tak wysoka, odpowiednio wynosi 40 proc. i 27 proc. Największe dysproporcje różniące Polaków od pozostałych ankietowanych występują w kwestii instalacji domowego systemu zabezpieczeń. Odstajemy od średniej o 6 proc.

Dostęp do opieki medycznej

Jeśli chodzi o warunki zewnętrzne niezbędne do stworzenia przyjaznego otoczenia, aż siedmiu na dziesięciu polskich ankietowanych stawia na dostęp do wysokiej jakości opieki zdrowotnej i szpitali. W wielkiej piątce znalazły się jeszcze niskie koszty życia (64 proc.), dogodny transport (57 proc.), przyjazne zakwaterowanie (49 proc.) oraz lepsze ogólne warunki poza domem (49 proc.). Co ciekawe, możliwość zatrudnienia nie jest priorytetem dla żadnej z badanych grup. W Polsce jest to kluczowe dla trzech z dziesięciu ankietowanych, co i tak wydaje się być dość dobrym wynikiem w porównaniu z globalną średnią, która wynosi 24 proc. Nasi sąsiedzi w wieku emerytalnym, częściej od nas, widzą się zaangażowanych w życie społeczne czy też wolontariacie.

Relacja z pracodawcą

Przyszli emeryci wydają się nie mieć złudzeń w stosunku do swoich aktualnych bądź przyszłych pracodawców. Zaledwie 16 proc. Polaków twierdzi, że zakład pracy w którym pracują, dzięki elastycznemu podejściu, umożliwi wykonywanie pracy po przekroczeniu wieku emerytalnego (w porównaniu do 22 proc. w skali globalnej). Tylko ¼ Polaków deklaruje zaś, że organizacja w której pracuje umożliwi zamianę etatu na niepełny wymiar pracy.

Pracodawca, gdyby tylko chciał mógłby zrobić wiele. Jeszcze w okresie przedemerytalnym mógłby wesprzeć pracowników benefitami, które wpłyną na osiągniecie bezpieczeństwa finansowego zatrudnionych. Mogą one przybrać postać programów edukacyjnych, dzięki którym pracownik po przejściu na emeryturę będzie mógł cały czas pracować na rzecz pracodawcy, ale wykonując nieco inne obowiązki. Może to być ubezpieczenie na życie, które zabezpieczy emeryta w sytuacji wypadku czy też niepełnosprawności. Ubezpieczenie grupowe jest zazwyczaj tańsze, niż to dostępne w wersji indywidualnej.

Co jeszcze można zrobić?

W raporcie Aegon została również zwrócona uwaga na zupełnie inne kwestie. Eksperci zalecają np. spotkanie ze specjalistą od finansów, który pomoże dobrać dobry plan na emeryturę i doradzi jak osiągnąć cele. Może to np. obejmować pomoc w opracowaniu pisemnej strategii emerytalnej i planu finansowego, włączając w to plan awaryjny.

W stworzeniu komfortowego otoczenia może okazać się przygotowanie testamentu, wytycznych medycznych oraz sporządzenie stosownych pełnomocnictw. W planach należy uwzględnić rozwiązania ułatwiające bezproblemowe przekazanie prawa do podejmowania decyzji finansowych i medycznych innym osobom w razie pogorszenia się zdrowia lub jego śmierci.

Zdrowa i zbilansowana dieta, a także częsta aktywność fizyczna może wpłynąć na to, że korzystanie ze wszelkich udogodnień dla osób starszych, może zostać odsunięte mocno w czasie, na czym każdemu przyszłemu emerytowi powinno zależeć.