Poradnik emerytalny

Tu znajdziesz informacje o systemie emerytalnym w Polsce.

Jakie były powody wprowadzenia zmian w systemie ubezpieczeń społecznych w 1999 roku?

Polsce groziło załamanie systemu ubezpieczeń społecznych, gdyż poprzedni system był systemem repartycyjnym, w którym comiesięczne wpłaty składek potrącanych z pensji przeznaczane były na bieżące wypłaty emerytur i rent, w tym:

 • minimalne emerytury (1/5 emerytów otrzymywała więcej niż zarabiała),
 • wcześniejsze emerytury,
 • przywileje branżowe.

Prognozy demograficzne wskazywały na:

 • wzrost liczby osób, pobierających świadczenia emerytalne i rentowe
  1998 r. - 7 mln
  2010 r. - 9 mln
  2020 r. - 10 mln
 • malejącą proporcję liczby osób pracujących i płacących składki do liczby emerytów i rencistów:
  1995 r. - 2,17 osoby zdolnej do pracy na 1 emeryta,
  2005 r. - 2,09 osoby zdolnej do pracy na 1 emeryta,
  2010 r. - 1,94 osoby zdolnej do pracy na 1 emeryta,
  2020 r. - 1,80 osoby zdolnej do pracy na 1 emeryta,
  2025 r. - 1,76 osoby zdolnej do pracy na 1 emeryta.

Konieczne było zatem systematyczne podnoszenie składek ZUS nawet do 60% w 2020 r. (prognozy) lub podniesienie wieku przejścia na emeryturę, lub przeprowadzenie reformy emerytalnej.

 

Reforma obowiązkowego systemu emerytalnego w 1999 roku

Reforma wprowadziła w Polsce system emerytalny repartycyjno-kapitałowy. Nastąpił podział na:

 • I filar – to emerytura w ramach zreformowanego, obligatoryjnego systemu ZUS,
 • II filar – to emerytura w ramach Otwartych Funduszy Emerytalnych,
 • III filar – to dodatkowe emerytury w ramach pracowniczych programów emerytalnych lub dobrowolnych indywidualnych ubezpieczeń.

 

Zmiany w systemie emerytalnym w 2014 roku

Ze szczegółami zmian możesz zapoznać się na dedykowanej stronie.

 

Jak dzielona jest składka na ubezpieczenia społeczne?

 

Jak działa II filar?

 

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS został powołany do obsługi systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, a ponieważ otwarte fundusze emerytalne są częścią tego systemu, ZUS odgrywa znaczną rolę w gromadzeniu, przekazywaniu składek do otwartych funduszy emerytalnych oraz wypłaceniu świadczeń emerytalnych.

W ZUS prowadzone są m. in.:

 • centralny rejestr ubezpieczonych (CRU), zawierający wykaz wszystkich osób, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu, do którego trafia każda osoba w chwili zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego oraz
 • centralny rejestr członków OFE (CRC OFE), zawierający wykaz wszystkich osób, które są członkami OFE, prowadzony na podstawie informacji przekazywanej w formie elektronicznej przez fundusze emerytalne.

 

Czym są Powszechne Towarzystwa Emerytalne?

PTE – Powszechne Towarzystwo Emerytalne to firma (spółka akcyjna), która zarządza Otwartym Funduszem Emerytalnym i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi.

 

Czym jest OFE?

OFE czyli otwarte fundusze emerytalne są częścią obowiązkowego systemu ubezpieczeń społecznych zreformowanego w Polsce w 1999 r. Do otwartych funduszy emerytalnych ZUS przesyła część składki emerytalno-rentowej (aktualnie 2,92% płacy brutto), odprowadzanej od wynagrodzenia każdego ubezpieczonego – członka funduszu. Fundusze zajmują się gromadzeniem i inwestowaniem pieniędzy członków.

 

Czym zajmuje się KNF?

KNF, czyli Komisja Nadzoru Finansowego, sprawuje nadzór nad rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym oraz nadzór uzupełniający nad grupami finansowymi, w których skład wchodzą nadzorowane podmioty.