Aegon Kapitalna Przyszłość+Ochrona życia plus inwestycja z emeryturą w IKE/IKZE

Ubezpieczenie na życie Aegon Kapitalna Przyszłość+ to kompleksowe rozwiązanie, łączące ochronę życia i inwestycje z możliwością oszczędzania na emeryturę.

Ubezpieczenie składa się z dwóch umów:

 • Masz gwarancję wypłaty sumy ubezpieczenia na dożycie na koniec umowy

Przy umowie na 30 lat może stanowić ona nawet do 121% sumy wpłaconych składek regularnych z umowy na życie i dożycie.

M1X_tabela.png

 • Zaskoczą Cię niskie opłaty

Miesięczna opłata za obsługę to jedynie 5 złotych. Pieniądze te pobieramy przez pierwszych 5 lat, jeśli składka na umowę dodatkową jest mniejsza niż 500 złotych na miesiąc. Opłata za ryzyko to zaledwie 1 złotych miesięcznie.
Opłata 1% w skali roku – w cyklu miesięcznym od środków zgromadzonych na Twoich rachunkach (polisy, IKE/IKZE, dodatkowym).

 • Docenisz elastyczne zasady

Między 5. a 20. rokiem polisy, licząc od momentu wykupienia polisy, masz prawo zmieniać wysokość wpłacanej składki.

 • Inwestowaniem Twoich pieniędzy zajmą się specjaliści

Twoje środki są inwestowane w ramach Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej przez międzynarodowy zespół profesjonalistów.

  • Możesz zachować ciągłość ubezpieczenia w przypadku niezdolności do pracy

W ramach umowy dodatkowej – w razie Twojej niezdolności do pracy przejmiemy opłacanie składek na ubezpieczenie na życie i dożycie. Dodatkowo masz możliwość otrzymania cyklicznego świadczenia w wysokości Twoich składek z umowy podstawowej na życie i dożycie nawet do końca trwania umowy.

ZAKRES OCHRONY

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wystąpienie takich zdarzeń ubezpieczeniowych, jak:

1) śmierć ubezpieczonego,

2) dożycie do końca okresu ubezpieczenia.

DŁUGOŚĆ UBEZPIECZENIA

Masz do wyboru pięć opcji. Możesz wybrać umowę obowiązującą przez: 10 lat, 15 lat, 20 lat, 25 lat lub 30 lat.

WYMAGANY WIEK

Aby przystąpić do ubezpieczenia, należy mieć co najmniej 18 lat i nieukończone 61 lat.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI i SUMA UBEZPIECZENIA

Składkę możesz opłacać w trybie miesięcznym lub rocznym.

 • Minimalną kwotą jest 300 zł miesięcznie lub 3600 zł rocznie.
 • Maksymalna składka wynosi 3000 zł miesięcznie lub 36 000 zł rocznie.

Twoja składka podzielona zostanie na dwie części, tak jak na poniższym przykładzie.

Wysokość przysługujących Ci świadczeń gwarantowanych na koniec trwania umowy.

  okres ubezpieczenia
  10 lat 15 lat 20 lat 25 lat 30 lat
zadeklarowana miesięczna składka na ubezpieczenie na życie i dożycie suma ubezpieczenia na dożycie (w zł)
150 zł  15 660  24 570  36 000  49 950  65 340 
500 zł  52 200  81 900  120 000  166 500  217 800 
 1500 zł 156 600   245 700  360 000 499 500   653 400

WYSOKOŚĆ OPŁAT

 • Opłata za obsługę: 5 złotych miesięcznie (lub 60 złotych rocznie).
  Pobierana jest przez pierwszych 5 lat, jeśli miesięczna składka na umowę dodatkową jest mniejsza niż 500 zł.
 • Opłata za ryzyko: 1 złotych miesięcznie (lub 12 złotych rocznie).
 • Opłata za zarządzanie: w wysokości 1% w skali roku – w cyklu miesięcznym od środków zgromadzonych na Twoich rachunkach (polisy, IKE/IKZE, dodatkowym).

Możesz wpłacać środki na rachunek IKE lub IKZE albo na oba rachunki jednocześnie. W każdym roku kalendarzowym obowiązuje ustawowy maksymalny limit wpłat na IKE oraz IKZE. Ze względu na maksymalną wysokość składki, w przypadku wyboru obu rozwiązań, nie ma możliwości wypracowania jednocześnie obu tych limitów – dlatego pamiętaj, że w takim wypadku możesz skorzystać z wygodnej opcji dodatkowych składek.

Limity wpłat na IKE/IKZE w 2023 roku:
IKE – 20 805 zł
IKZE – 8 322 zł

Ulgi podatkowe z tytułu IKE/IKZE

IKE IKZE
Wpłacając środki na IKE nabywasz prawo do ulgi podatkowej w przyszłości. Kwoty wpłacone na IKZE możesz odpisać od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT.

Oznacza to, że możesz zmniejszyć swój podatek dochodowy za 2023 rok nawet o 2 663,04 zł.

Pamiętaj jednak, że ostateczna kwota oszczędności zależy od Twoich indywidualnych rozliczeń podatkowych za dany rok.
Posiadacze kont IKE, po spełnieniu warunków ustawowych, wypłacając środki będą zwolnieni z 19% podatku od zysków kapitałowych. W przypadku konta IKZE, po spełnieniu warunków ustawowych, od kwoty wypłaty pobierany będzie zryczałtowany podatek 10%.

 

Wypłata środków IKE/IKZE

IKE IKZE
Musisz ukończyć 60 lub 55 lat i nabyć uprawnienia emerytalne.

Oprócz tego musisz spełniać jeden z dwóch warunków:
1. dokonywać wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych
2. lub dokonać ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później, niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków
Musisz mieć ukończone 65 lat oraz dokonywać wpłat na konto co najmniej 5 lat kalendarzowych

Wcześniejsza wypłata jest możliwa, jednak: 

IKE IKZE
Możesz wcześniej wypłacić środki zarówno w całości, jak i w dowolnej części.

Jednaj taka operacja wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.
Możesz dokonać wcześniejszej wypłaty, z tą jednak różnicą, że musisz wypłacić środki w całości.

W tej sytuacji zapłacisz należny za bieżący rok podatek dochodowy.

Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, informacje o opłatach oraz szczegółowe informacje dotyczące Aegon Premium One są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Regulaminie UFK i załącznikach do nich.

Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez Klienta, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo ani zarządzający nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. 

 

Zainteresował Cię nasz produkt? Skontaktuj się z nami.
Zadzwoń na infolinię 801 300 900 lub wyślij wiadomość