Aegon Kapitalna PrzyszłośćOchrona życia plus inwestycja z emeryturą w IKE/IKZE

Szukasz dobrego ubezpieczenia na życie i dożycie, ale myślisz też o pomnażaniu kapitału i przyszłej emeryturze? Wybierz produkt łączący zalety tych wszystkich rozwiązań!

Zadbać o przyszłość można na kilka sposobów. Dla jednych priorytetem będzie zabezpieczenie finansowe najbliższych, inni chcą mieć pewność, że na emeryturze będą mieć środki na godziwe życie i realizację marzeń.

Osoby przezorne, których plany obejmują nieco dłuższą perspektywę czasu, korzystają z różnych narzędzi finansowych. Ubezpieczenie na życie i dożycie daje poczucie bezpieczeństwa, niezależnie od tego, co szykuje los. Ale warto też zadbać o oszczędności, dzięki którym w przyszłości będzie Cię stać na więcej. Po to właśnie  powstała polisa Aegon Kapitalna Przyszłość.

Dzięki temu, że Twoja składka dzielona jest na dwie części, zyskujesz kompleksowe rozwiązanie, w którym zachowany został zdrowy balans pomiędzy ochroną życia a inwestycjami. Ten produkt przypadnie do gustu osobom, które chcą zatroszczyć się o przyszłe świadczenia. Posiadacz polisy Aegon Kapitalna Przyszłość może bowiem skierować część składki do Indywidualnego Konta Emerytalnego i/lub Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego.

Wybierz kompleksowe rozwiązanie, łączące ochronę życia z inwestycjami!

 • Skorzystaj z ubezpieczenia i zacznij gromadzić oszczędności

Co wyróżnia polisę Aegon Kapitalna Przyszłość? Otóż składa się ona z dwóch umów: pierwszą jest ubezpieczenie na życie i dożycie, drugą ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz opcją przeniesienia części składki na rachunki IKE i IKZE. Takie połączenie sprawia, że będziesz dobrze zabezpieczony na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń i jednocześnie pomnażasz oszczędności.

 • Inwestowaniem Twoich pieniędzy zajmą się specjaliści

Nad optymalizacją zysku pracuje międzynarodowy zespół ekspertów z branży finansowej. Powierzonymi nam środkami obracamy w ramach Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej.

 • Docenisz elastyczne zasady

Między 5. a 20. rokiem, licząc od momentu wykupieniu polisy, masz prawo zmieniać wysokość wpłacanej składki. Możesz również dokonywać dodatkowych wpłat – nawet do 50 000 złotych rocznie – oraz przenosić środki z części inwestycyjnej do części gwarantowanej.

 • Zaskoczą Cię niskie opłaty

Miesięczna opłata za obsługę to jedynie 9 złotych. Pieniądze te pobieramy przez pierwszych 5 lat, jeśli składka na umowę dodatkową jest mniejsza niż 500 złotych na miesiąc. Opłata za ochronę to zaledwie 1 złotych miesięcznie.

Opłata za zarządzanie w wysokości 1 proc. jest pobierana tylko wtedy, gdy w stosunku do poprzedniego miesiąca zostały wypracowane zyski. Co ważne: nigdy nie przekroczy ona połowy wartości zysku.

 • Masz gwarancję wypłaty kapitału

Kapitał wypłacimy Ci, gdy umowa dobiegnie końca. Kwota, jaką otrzymasz, zależy od długości umowy i może sięgnąć nawet 121 proc. wartości części ubezpieczeniowej!

  • W ramach umowy dodatkowej możesz zachować ciągłość ubezpieczenia

Zadbaliśmy o to byś miał ochronę także wtedy, gdy los spróbuje pokrzyżować Twoje plany. W razie Twojej niezdolności do pracy możemy przejąć opłacanie składek na ubezpieczenie na życie i dożycie. Dodatkowo możesz dostać cykliczne świadczenie w wysokości składki inwestycyjnej. Będzie ono wypłacane nawet do końca trwania umowy.

ZAKRES OCHRONY

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wystąpienie takich zdarzeń ubezpieczeniowych, jak:

1) śmierć ubezpieczonego,

2) dożycie do końca okresu ubezpieczenia.

DŁUGOŚĆ UBEZPIECZENIA

Masz do wyboru pięć opcji. Możesz wybrać umowę obowiązującą przez: 10 lat, 15 lat, 20 lat, 25 lat lub 30 lat.

WYMAGANY WIEK

Aby przystąpić do ubezpieczenia musisz mieć co najmniej 18 lat, ale nie więcej niż 55 lat.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI i SUMA UBEZPIECZENIA

Składkę możesz opłacać w trybie miesięcznym lub rocznym.

 • Minimalną kwotą jest 300 zł miesięcznie lub 3600 zł rocznie.
 • Maksymalna składka wynosi 3000 zł miesięcznie lub 36 000 zł rocznie.

Twoja składka podzielona zostanie na dwie części, tak jak na poniższym przykładzie.

Wysokość przysługujących Ci świadczeń gwarantowanych na koniec trwania umowy.

  okres ubezpieczenia
  10 lat 15 lat 20 lat 25 lat 30 lat
zadeklarowana miesięczna składka na ubezpieczenie na życie i dożycie suma ubezpieczenia na dożycie (w zł)
150 zł  15 660  24 570  36 000  49 950  65 340 
500 zł  52 200  81 900  120 000  166 500  217 800 
 1500 zł 156 600   245 700  360 000 499 500   653 400

WYSOKOŚĆ OPŁAT

 • Opłata za obsługę: 9 złotych miesięcznie (lub 108 złotych rocznie).
  Pobierana jest przez pierwszych 5 lat, jeśli miesięczna składka na część inwestycyjną jest niższa niż 500 złotych.
 • Opłata za ochronę: 1 złotych miesięcznie (lub 12 złotych rocznie).
 • Opłata za zarządzanie: w wysokości 1 proc. pobierana jest co miesiąc, ale tylko wtedy, gdy w stosunku do poprzedniego miesiąca trwania umowy zostaną wypracowane zyski. Liczona jest procentowo od wartości całego rachunku, ale nie może być wyższa niż połowa wartości miesięcznego zysku.

Możesz wpłacać środki na rachunek IKE lub IKZE albo na oba rachunki jednocześnie. W każdym roku kalendarzowym obowiązuje ustawowy maksymalny limit wpłat na IKE oraz IKZE. Ze względu na maksymalną wysokość składki w produkcie Kapitalna Przyszłość, w przypadku wyboru obu rozwiązań, nie ma możliwości wypracowania jednocześnie obu tych limitów – dlatego pamiętaj, że w takim wypadku możesz skorzystać z wygodnej opcji dodatkowych składek.

Limity wpłat na IKE/IKZE w 2021 roku:
IKE – 15 777 zł
IKZE – 6310,80 zł

Ulgi podatkowe z tytułu IKE/IKZE

IKE IKZE
Wpłacając środki na IKE nabywasz prawo do ulgi podatkowej w przyszłości. Kwoty wpłacone na IKZE możesz odpisać od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT.

Oznacza to, że możesz zmniejszyć swój podatek dochodowy za 2021 rok nawet o 2 019,46 zł.

Pamiętaj jednak, że ostateczna kwota oszczędności zależy od Twoich indywidualnych rozliczeń podatkowych za dany rok.
Posiadacze kont IKE, po spełnieniu warunków ustawowych, wypłacając środki będą zwolnieni z 19% podatku od zysków kapitałowych. W przypadku konta IKZE, po spełnieniu warunków ustawowych, od kwoty wypłaty pobierany będzie zryczałtowany podatek 10%.

 

Wypłata środków IKE/IKZE

IKE IKZE
Musisz ukończyć 60 lub 55 lat i nabyć uprawnienia emerytalne.

Oprócz tego musisz spełniać jeden z dwóch warunków:
1. dokonywać wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych
2. lub dokonać ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później, niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków
Musisz mieć ukończone 65 lat oraz dokonywać wpłat na konto co najmniej 5 lat kalendarzowych

Wcześniejsza wypłata jest możliwa, jednak: 

IKE IKZE
Możesz wcześniej wypłacić środki zarówno w całości, jak i w dowolnej części.

Jednaj taka operacja wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.
Możesz dokonać wcześniejszej wypłaty, z tą jednak różnicą, że musisz wypłacić środki w całości.

W tej sytuacji zapłacisz należny za bieżący rok podatek dochodowy.

Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, informacje o opłatach oraz szczegółowe informacje dotyczące Aegon Kapitalna Przyszłość są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, Regulaminie UFK i załącznikach do nich.

Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez Klienta, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo ani zarządzający nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. 

 

Zainteresował Cię nasz produkt? Skontaktuj się z nami.
Zadzwoń na infolinię 801 300 900 lub wypełnij formularz kontaktowy