Aegon Kapitalna PrzyszłośćOchrona życia plus inwestycja z emeryturą w IKE/IKZE

Aegon Kapitalna Przyszłość to ubezpieczenie na życie i dożycie oraz ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i możliwością oszczędzania na emeryturę w IKE i/lub IKZE.

Korzyści

  • Gwarancja wypłaty kapitału z części ubezpieczeniowej na koniec umowy,
  • Elastyczność – masz możliwość zmiany wysokości składki oraz wpłat dodatkowych,
  • Niskie opłaty,
  • Ulgi podatkowe, jeśli korzystasz z wpłat na IKE/IKZE.

Zachowaj ciągłość ubezpieczenia w ramach umowy dodatkowej - w razie Twojej niezdolności do pracy przejmiemy opłacanie składek na ubezpieczenie na życie i dożycie.

Dodatkowo masz możliwość otrzymania cyklicznego świadczenia w wysokości Twojej składki inwestycyjnej, nawet do końca trwania umowy.

Gwarancja wypłaty kapitału

Wypłata nawet 123% wartości części ubezpieczeniowej - zależy od długości umowy.

Wysokość świadczeń gwarantowanych w przypadku dożycia do końca okresu ubezpieczenia

  okres ubezpieczenia
  10 lat 10 lat 10 lat 10 lat 10 lat
zadeklarowana miesięczna składka na ubezpieczenie na życie i dożycie suma ubezpieczenia na dożycie (w zł)
150 zł  16 020  25 110  36 720  50 850  66 420 
200 zł  21 360  33 480  48 960  67 800   88 560
500 zł  53 400  83 700  122 400  169 500  221 400 
1000 zł  106 800  167 400   244 800 339 000   442 800
 1500 zł 160 200   251 100  367 200 508 500   664 200

• Masz możliwość przenoszenia środków z części inwestycyjnej na część gwarantowaną

Umowa

• Umowę zawierasz na 10, 15, 20, 25 lub 30 lat.
• Musisz mieć ukończone 18 lat, ale nie więcej niż 55 lat
• Uproszczona ankieta medyczna składa się tylko z 4 pytań

Składka

• Częstotliwość opłacania składki - miesięczna lub roczna
• Wysokość składki:
   - minimalna : 300 zł miesięcznie / 3600 zł rocznie
   - maksymalna 3000 zł miesięcznie / 36 000 zł rocznie.

• Składka dzielona jest po połowie - na część ubezpieczeniową z gwarancją wypłaty kapitału na koniec umowy oraz inwestycyjną, którą w całości można przeznaczyć na rachunek IKE i/lub IKZE

Przykład

• Po 5 latach masz możliwość zmiany wysokości składki, nie później jednak, niż przed zakończeniem 20. roku trwania polisy

Opłaty

• 1 zł miesięcznie / 12 zł rocznie za ochronę
• 9 zł miesięcznie / 108 zł rocznie – za obsługę,
pobierana przez pierwsze 5 lat, jeśli miesięczna składka na część inwestycyjną wynosi poniżej 500 zł
• opłata za zarządzanie w wysokości 1% jest pobierana w cyklu miesięcznym, ale tylko wtedy, gdy w stosunku do poprzedniego miesiąca trwania umowy zostaną wypracowane zyski. Liczona jest procentowo od wartości całego rachunku i nie będzie większa niż połowa wartości miesięcznego zysku

Możesz wpłacać środki na rachunek IKE lub IKZE albo na oba rachunki jednocześnie. W każdym roku kalendarzowym obowiązuje ustawowy maksymalny limit wpłat na IKE oraz IKZE. Ze względu na maksymalną wysokość składki w produkcie Kapitalna Przyszłość, w przypadku wyboru obu rozwiązań, nie ma możliwości wypracowania jednocześnie obu tych limitów – dlatego pamiętaj, że w takim wypadku możesz skorzystać z wygodnej opcji dodatkowych składek.

Limity wpłat na IKE/IKZE w 2021 roku:
IKE – 15 777 zł
IKZE – 6310,80 zł

Ulgi podatkowe z tytułu IKE/IKZE

IKE IKZE
Wpłacając środki na IKE nabywasz prawo do ulgi podatkowej w przyszłości. Kwoty wpłacone na IKZE możesz odpisać od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT.

Oznacza to, że możesz zmniejszyć swój podatek dochodowy za 2021 rok nawet o 2 019,46 zł.

Pamiętaj jednak, że ostateczna kwota oszczędności zależy od Twoich indywidualnych rozliczeń podatkowych za dany rok.
Posiadacze kont IKE, po spełnieniu warunków ustawowych, wypłacając środki będą zwolnieni z 19% podatku od zysków kapitałowych. W przypadku konta IKZE, po spełnieniu warunków ustawowych, od kwoty wypłaty pobierany będzie zryczałtowany podatek 10%.

Wypłata środków IKE/IKZE

IKE IKZE
Musisz ukończyć 60 lub 55 lat i nabyć uprawnienia emerytalne.

Oprócz tego musisz spełniać jeden z dwóch warunków:
1. dokonywać wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych
2. lub dokonać ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później, niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków
Musisz mieć ukończone 65 lat oraz dokonywać wpłat na konto co najmniej 5 lat kalendarzowych

Wcześniejsza wypłata jest możliwa, jednak: 

IKE IKZE
Możesz wcześniej wypłacić środki zarówno w całości, jak i w dowolnej części.

Jednaj taka operacja wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.
Możesz dokonać wcześniejszej wypłaty, z tą jednak różnicą, że musisz wypłacić środki w całości.

W tej sytuacji zapłacisz należny za bieżący rok podatek dochodowy.

Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, informacje o opłatach oraz szczegółowe informacje dotyczące Aegon Kapitalna Przyszłość są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, Regulaminie UFK i załącznikach do nich.

Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez Klienta, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo ani zarządzający nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. 

 

Zainteresował Cię nasz produkt? Skontaktuj się z nami.
Zadzwoń na infolinię 801 300 900 lub wypełnij formularz kontaktowy