Aegon OFE - Otwarty Fundusz Emerytalny

Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny, zarządzany przez Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. jest częścią systemu ubezpieczeń społecznych, który został zreformowany w Polsce w 1999 roku.

Istnieją trzy filary systemu emerytalnego:

  • I Filar – emerytura w ramach zreformowanego, obligatoryjnego systemu ZUS
  • II Filar – emerytura w ramach otwartych funduszy emerytalnych
  • III Filar – dodatkowe emerytury w ramach pracowniczych programów emerytalnych lub dobrowolnych indywidualnych ubezpieczeń

Do otwartych funduszy emerytalnych Zakład Ubezpieczeń Społecznych przesyła część składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Obecnie jest to 2,92% podstawy wymiaru składki.