Przejęcie Nordea OFE - Pytania i odpowiedzi

Grupa Nordea podjęła strategiczną decyzję o kontynuacji rozwoju jedynie w obszarach IT oraz wsparcia operacyjnego w ramach centrów operacyjnych działających w Polsce.

Aegon PTE zdecydował o przejęciu zarządzania Nordea OFE w celu umocnienia swojej pozycji i dalszego rozwoju w obszarze rozwiązań emerytalnych oraz zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych wyników inwestycyjnych członkom połączonego Funduszu.

Połączenie Funduszy nastąpiło w dniu 17 listopada 2017 roku. Tym samym członkowie Nordea OFE stali się członkami Aegon OFE.

Wszystkie prawa i obowiązki Nordea OFE w zakresie zawartych umów zostały przejęte przez Aegon OFE.

Po połączeniu obu funduszy powstał czwarty co do wielkości fundusz emerytalny na polskim rynku.

Większy udział w rynku oraz wyższa wartość aktywów obu funduszy po ich połączeniu stwarzają szanse do jeszcze sprawniejszej obsługi oraz dają nowe możliwości inwestycyjne.

Połączone fundusze będą korzystać z wiedzy i doświadczenia pracowników obu podmiotów, co powinno przynieść wymierne efekty w postaci atrakcyjnych wyników inwestycyjnych w przyszłości.

Dzięki połączeniu funduszy i zwiększeniu łącznej wartości aktywów Aegon OFE do ponad 15 miliardów złotych, zostanie obniżona opłata za zarządzanie aktywami oraz za przechowywanie aktywów.

Opłata za zarządzanie aktywami jest uzależniona od ich wartości i wynosi:

  • do kwoty 8 000 000 000 zł – 0,045% wartości aktywów netto w skali miesiąca;
  • po przekroczeniu 8 mld zł, opłata od nadwyżki powyżej 8 mld zł jest zmniejszona do 0,04% wartości aktywów.

Po 17 listopada 2017 roku członkowie Nordea OFE, stali się członkami Aegon OFE. Środki zgromadzone przez nich w Nordea OFE zostały w całości przeniesione na rachunki w Aegon OFE.

Informacja o nowym numerze rachunku oraz o dostępie do serwisu internetowego OFE Rachunek została wysłana pocztą pod koniec listopada 2017 roku.

Tak. Nowe rachunki byłych członków Nordea OFE są poprzedzone prefiksem 80*. I tak, ośmiocyfrowy rachunek z Nordea OFE o numerze 00221521 będzie miał numer 8000221521 w Aegon OFE.

Informacja o zmienionym numerze rachunku została do Państwa wysłana pod koniec listopada 2017 r.

Nie, środki z rachunków w Nordea OFE zostały w całości przeniesione na indywidualne rachunki w Aegon OFE i przeliczone według aktualnej wartości jednostki rozrachunkowej Aegon OFE. Wartość środków nie uległa zmianie.

Przykład:

Wartość środków zgromadzonych w Nordea OFE:
Liczba jednostek rozrachunkowych 433,9623
Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu przeniesienia 47,17 zł
Łączna wartość rachunku 20 470,00 zł

Po przeniesieniu:

Wartość środków przeniesionych na rachunek w Aegon OFE:
Liczba jednostek rozrachunkowych 487,4971
Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu przeniesienia 41,99 zł
Łączna wartość rachunku 20 470,00 zł

Wszyscy członkowie Nordea OFE otrzymują dostęp do aplikacji OFE Rachunek prowadzonej przez Aegon OFE, dostępnej na stronie www.aegon.pl

Pod koniec listopada 2017 roku, dotychczasowi członkowie Nordea OFE, otrzymali korespondencję zawierającą informacje jak działa i co oferuje serwis OFE Rachunek oraz numer PIN niezbędny do zalogowania.

Nie ma takiej potrzeby. Wszystkie dokumenty zostaną automatycznie zweryfikowane przez Aegon, zachowana zostanie ciągłość komunikacji i przetwarzania dokumentów członkowskich.

W razie dodatkowych pytań prosimy kontaktować się z infolinią Aegon OFE pod numerami 801 218 218 lub 22 640 48 48 lub wysłać wiadomość na adres: ofe@aegon.pl