Indywidualna Kontynuacja Ubezpieczenia Grupowego Razem w Przyszłość

Zobacz, jakie to proste

Z indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia może skorzystać każdy, kto był objęty polisą grupową „Razem w Przyszłość” przez okres co najmniej 6 miesięcy. Jeśli spełniasz ten warunek, do dzieła!

Z ochrony ubezpieczeniowej możesz korzystać dożywotnio, nawet jeśli:

Wystarczy, że będziesz opłacać składki, a otoczymy Cię opieką do końca życia!

Wybierz pakiet idealny dla Ciebie

 

Pamiętaj

Odpowiedzialność ubezpieczyciela ulega automatycznemu ograniczeniu z końcem miesiąca, w którym Ubezpieczony ukończył odpowiednio 65 lub 70 lat, zgodnie ze schematem poniżej. Zmiana zostanie potwierdzona certyfikatem ubezpieczenia.

Mamy prawo zaproponować ochronę ubezpieczeniową w zakresie innym niż ten przedstawiony w pakietach lub odmówić kontynuacji.

Ulotka produktowa - Indywidualna Kontynuacja Ubezpieczenia Grupowego Razem w Przyszłość