Aegon Invest OneUbezpieczenie inwestycyjne z ubezpieczeniem na życie

Myślisz o tym, by pomnażać kapitał? Skorzystaj z doskonałej platformy inwestycyjnej oraz sprawdzonego ubezpieczenia na życie.

Jesteś świadomym inwestorem, który myśli o zyskach w perspektywie przynajmniej 5 lat? Dzięki Aegon Invest One uzyskasz dostęp do sprawdzonej platformy, którą oparliśmy o wyselekcjonowane fundusze kapitałowe. Skorzystasz także z ubezpieczenia na życie.

Każdy z nas ma plany, które wymagają większych nakładów finansowych albo takie, które odkładamy na później. Co zrobić, by w końcu mogły doczekać się realizacji? Nie jest tajemnicą, że pieniądz robi pieniądz. Jeśli więc dysponujesz nadwyżką środków oraz wiedzą o rynkach finansowych, możesz wziąć sprawy w swoje ręce. Dzięki mądrym inwestycjom jesteś w stanie pomnożyć zgromadzony kapitał.

Ponieważ takie przedsięwzięcia zawsze wiążą się z ryzykiem, warto je oprzeć o sprawdzone narzędzia. W Aegon Invest One znajdziesz starannie wyselekcjonowane fundusze, a w razie potrzeby skorzystasz z pomocy profesjonalnych doradców. Zrób więc krok w kierunku marzeń, a dzięki połączeniu produktu inwestycyjnego z ubezpieczeniem na życie, zadbaj o bezpieczeństwo finansowe swoich najbliższych.

Inwestuj w oparciu o sprawdzone narzędzia i zyskaj ubezpieczenie na życie!

  • Wystarczy jedna wpłata

W jaki sposób wejść do świata inwestycji? W Aegon Invest One przepustką jest przelew na sumę minimum 10 000 złotych. Jeśli będziesz chciał podwyższyć kapitał, możesz dokonywać kolejnych wpłat o wartości przynajmniej 500 złotych.

  • Skorzystaj z wiodącej platformy z wyselekcjonowanymi funduszami

Swoje oszczędności możesz powierzyć starannie dobranym funduszom (akcyjnym, mieszanym, obligacji oraz pieniężnym) o zróżnicowanej skali ryzyka inwestycyjnego. Zostały one pogrupowane w koszyki, według podmiotu zarządzającego oraz charakteru inwestycyjnego. Masz do dyspozycji kilkadziesiąt funduszy polskich i zagranicznych. Wśród nich znajdziesz między innymi takie, które denominowane są w dolarach, euro lub funtach brytyjskich.

  • Masz dostęp do darmowych transferów

Lubimy przejrzyste zasady, dlatego nasza oferta jest wolna od opłat za transfery pomiędzy wszystkimi dostępnymi funduszami, które są wyceniane w tej samej walucie.

  • Możesz skorzystać z bezpłatnej pomocy Aegon Asset Management

Aegon Invest One to usługa stworzona z myślą o świadomych inwestorach. Gdybyś jednak nie miał czasu lub możliwości, by samodzielnie zarządzać środkami, możesz skorzystać z pomocy naszych ekspertów. Wystarczy, że zdecydujesz się powierzyć obsługę międzynarodowemu zespołowi zarządzającemu Aegon Asset Management. Za wsparcie naszych doradców nie pobieramy opłat.

  • Sam wybierasz, ile chcesz płacić

To ty decydujesz, czy wybierasz opłatę obsługową na poziomie 2,5 proc. rocznie i zyskujesz tym samym możliwość wypłacania zgromadzonych środków bez dodatkowych kosztów. Czy też postawisz na wariant z opłatą obsługową wynoszącą 1,75 proc. rocznie, który oznacza, że przy wypłacaniu środków przed końcem okresu ubezpieczenia, zostaną one pomniejszone o kwotę od 1 proc. do 4 proc. (w zależności od terminu dokonania takiej operacji).

  • Zyskujesz ubezpieczenie na życie

Aegon Invest One to także polisa na życie. Decydując się na ten produkt, zyskujesz dodatkowo:
- ochronę 100 proc. wpłaconego kapitału w przypadku śmierci przed 65. rokiem życia,
- zwolnienie z podatku od spadów i darowizn, gdy dojdzie do wypłaty świadczenia z tytułu śmierci,
- zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych w momencie transferu środków pomiędzy funduszami w ramach naszej oferty inwestycyjnej.

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

1. W sytuacji, gdy po stronie AEGON jest pełna odpowiedzialność ubezpieczeniowa z tytułu umowy, a:

● śmierć posiadacza polisy nastąpiła przed ukończeniem przez niego 66. roku życia – osoby uprawnione otrzymają kwotę równą sumie ubezpieczenia lub wartości rachunku (w zależności od tego, która z nich była wyższa).

● śmierć ubezpieczonego nastąpiła po ukończeniu przez niego 66. roku życia – osoby uprawnione otrzymają kwotę równą 101 proc. wartości rachunku.

2. Jeśli nasza odpowiedzialność ubezpieczeniowa z tytułu umowy była ograniczona, to w przypadku śmierci właściciela polisy, osoby uprawnione otrzymają świadczenie w kwocie równej wartości wykupu obowiązującej w danym roku polisowym.

3. W momencie, gdy właściciel polisy dożyje końca okresu ubezpieczenia, wypłacimy mu świadczenie ubezpieczeniowe w kwocie równej wartości rachunku.

4. Jeśli umowa wygaśnie na skutek wypowiedzenia albo zlecenia wypłaty całkowitej, otrzymasz kwotę równą wartości wykupu. Jej wysokość zależy od roku polisowego, w którym wygasa umowa

DŁUGOŚĆ UBEZPIECZENIA

Umowa zawierana jest na 5 lat.

SKŁADKI I OPŁATY

1. Minimalna składka jednorazowa wynosi 10 000 złotych.

2. Minimalna składka dodatkowa wynosi 500 złotych.

3. Opłata wstępna wynosi 500 złotych.

4. Roczna stawka opłaty obsługowej wynosi
● dla Wariantu 1: 2,50 proc.
● dla Wariantu 2: 1,75 proc.

5. Opłata ubezpieczeniowa pobierana jest według stawek zawartych w poniższych tabelach:

Tabela składek

6. Opłata za przewalutowanie pobierana jest według stawek zawartych w tabeli.

Tabela składek

ZASADY WYKUPU

Wysokość wartości wykupu jest zgodna z wartościami zapisanymi w tabelach.

● dla Wariantu 1:● dla Wariantu 2:

Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, informacje o opłatach oraz szczegółowe informacje dotyczące Aegon Invest One są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, Regulaminie UFK i załącznikach do nich.

Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez Klienta, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo ani zarządzający nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

 

Zainteresował Cię nasz produkt? Skontaktuj się z nami.
Zadzwoń na infolinię 801 300 900 lub wypełnij formularz kontaktowy