Aegon Invest OneUbezpieczenie inwestycyjne z ubezpieczeniem na życie

Aegon Invest One jest kontynuacją naszej linii produktów inwestycyjnych. Oferuje dostęp do jednej z najlepszych platform opartych na wyselekcjonowanych funduszach w ramach jednorazowej wpłaty.

Korzyści

 • Do Twojej dyspozycji oddajemy 44 funduszy polskich o zróżnicowanej skali ryzyka inwestycyjnego i 74 funduszy zagranicznych (w tym 10 zarządzanych przez Aegon Asset Management) nominowanych m.in. w USD, EUR i GBP.
 • Inwestycja jest połączona z ubezpieczeniem na życie. Dlatego poza możliwościami uzyskania zysków z inwestycji Aegon Invest One zapewnia Ci również korzyści płynące z ubezpieczenia, takie jak:
  - ochrona 100% wpłaconego kapitału na wypadek śmierci do 65. roku życia,
  - brak podatku od spadków i darowizn w sytuacji wypłaty świadczenia z tytułu śmierci,
  - brak podatku od zysków kapitałowych w momencie transferu środków pomiędzy funduszami w ramach naszej oferty inwestycyjnej.

Dlaczego Aegon Invest One?

 • Fundusze pogrupowane są w koszyki inwestycyjne według podmiotu zarządzającego oraz charakteru inwestycyjnego funduszu.
 • Bezpłatnie dokonujesz transferów pomiędzy wszystkimi dostępnym funduszami w ramach tej samej waluty.
 • Możesz dywersyfikować ryzyko inwestycyjne pomiędzy różnymi zarządzającymi w ramach dostępnych TFI.
 • Jeśli nie chcesz zarządzać swoimi środkami sam lub nie masz na to czasu, możesz skorzystać z pomocy profesjonalistów bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Aegon Invest One oferuje dostęp do Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej i obsługę międzynarodowego zespołu zarządzających z Aegon Asset Management.

 

Skontatkuj się z nami, by poznać więcej szczegółów.

 

Sam decydujesz o poziomie opłat 

Do dyspozycji masz dwa poziomy opłat obsługowych:

Wariant pierwszy:

Gwarantuje pełny dostęp do środków na rachunku w dowolnym momencie trwania umowy i bez dodatkowych kosztów. Opłata obsługowa wynosi 2,5% rocznie od wartości kapitału i jest pobierana raz w miesiącu.

Wariant drugi:

Niższa opłata obsługowa na poziomie 1,75% rocznie od wartości kapitału, pobierana raz w miesiącu. Masz możliwość wypłaty zgromadzonych środków w dowolnym momencie trwania umowy, jednak wypłacana kwota będzie stanowić równowartość:
w 1. roku - 96% wartości wypłacanych środków,
w 2. roku - 97% wartości wypłacanych środków,
w 3. roku - 98% wartości wypłacanych środków,
w 4. roku - 99% wartości wypłacanych środków,
od 5. roku - 100% wartości wypłacanych środków.

 

Co jeszcze warto wiedzieć ?

 • ƒWartość jednorazowej wpłaty zaczyna się od poziomu 10 000 zł.
 • Umowa jest zawierana na 5 lat.
 • Masz możliwość dokonywania dodatkowych wpłat.
 • Minimalna wartość wpłaty dodatkowej to 500 zł.
 • Wypłata środków w ramach świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci nie podlega podatkowi od spadków i darowizn, a dodatkowo 75% kwoty takiego świadczenia nie podlega egzekucji sądowej, z wyjątkiem zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych.

Jeżeli:

 • jesteś aktywnym inwestorem i chcesz lokować swoje nadwyżki w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe,
 • jesteś świadomym inwestorem i akceptujesz ryzyko inwestycyjne,
 • chcesz inwestować w starannie wyselekcjonowane fundusze polskie i zagranicznie,
 • myślisz o inwestycjach co najmniej w 5-letniej perspektywie,
 • poszukujesz instrumentów finansowych i narzędzi, które ułatwią inwestowanie,

 

to sprawdź nasz nowy produkt Aegon Invest One.

 

 

Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

 

 

Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, informacje o opłatach oraz szczegółowe informacje dotyczące Aegon Invest One są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, Regulaminie UFK i załącznikach do nich.

Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez Klienta, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo ani zarządzający nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

 

Zainteresował Cię nasz produkt? Skontaktuj się z nami.
Zadzwoń na infolinię 801 300 900 lub wypełnij formularz kontaktowy