Aegon Kapitalna Przyszłość Pro Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z udziałem w zysku

Ubezpieczenie na życie Aegon Kapitalna Przyszłość Pro to kompleksowe rozwiązanie, które łączy ochronę życia i inwestowanie z możliwością oszczędzania. Ponadto oferujemy Ci udziały w zyskach, które wypłacimy na koniec trwania umowy.

Jak to działa?

Ubezpieczenie składa się z dwóch umów:

M1X_sklad.jpg

W ramach ubezpieczenia na życie z UFK możesz wpłacać środki na rachunek IKE lub IKZE albo na oba rachunki jednocześnie i korzystać z ulg podatkowych. Przykład:

KP_PRO_skladka.png

Dlaczego warto?

 • Gwarancja wypłaty sumy ubezpieczenia na dożycie na koniec umowy
  Przy umowie na 30 lat stanowi ona 125% sumy wpłaconych składek regularnych na życie i dożycie.

KP_PRO_suma_ubezp.png

 • Niskie opłaty
  1% w skali roku – pobierana miesięcznie od środków zgromadzonych na Twoich rachunkach (polisy, dodatkowym oraz IKE/IKZE).
  7 zł miesięcznie / 84 zł rocznie – jeśli Twoja miesięczna składka inwestycyjna jest mniejsza niż 500 zł, a roczna 6000 zł.
  1 zł miesięcznie / 12 zł rocznie – opłata za ryzyko.
 • Uproszczona ankieta medyczna
  Odpowiadasz na jedno pytanie, które jest oświadczeniem o Twoim stanie zdrowia.
 • Możesz zmienić wysokość składek
  W trakcie trwania umowy między 5. a 20. rokiem polisy.
 • Zarządzanie aktywami
  Twoje środki są inwestowane w ramach Zarządzanej Platformy Inwestycyjnej przez międzynarodowy zespół profesjonalistów.
 • Możesz zachować ciągłość ubezpieczenia w przypadku niezdolności do pracy
  W ramach dodatkowego ubezpieczenia przejęcia opłacania składek na wypadek całkowitej niezdolności do pracy przejmiemy opłacanie składek na ubezpieczenie na życie i dożycie.
  Dodatkowo możesz otrzymać cykliczne świadczenie w wysokości Twoich składek z umowy podstawowej nawet do końca trwania umowy.
 • Od 2. rocznicy polisy naliczamy Twój udział w wypracowanym przez nas zysku, który pochodzi z inwestowania środków wpłaconych od początku trwania umowy.
 • Otrzymasz 75% nadwyżki w zysku ponad stopę techniczną ustaloną na poziomie 2,2%.
 • Podstawą naliczania udziału w zysku jest średnia wartość rezerw techniczno-ubezpieczeniowych przypadających na Twoją umowę ubezpieczenia w danym roku.
 • Udział w zysku zostanie wypłacony pod warunkiem, że nie zrezygnujesz z umowy w trakcie jej trwania.

Udział w zysku jest liczony w następujący sposób:

KP_PRO_udzial_zysk.png

 

 • Wpłaty na IKE/IKZE
  Możesz wpłacać środki na rachunek IKE lub IKZE albo na oba rachunki jednocześnie. W każdym roku kalendarzowym obowiązuje ustawowy maksymalny limit wpłat na IKE oraz IKZE. Ze względu na maksymalną wysokość składki w produkcie Kapitalna Przyszłość Pro, w przypadku wyboru obu rozwiązań nie ma możliwości wypracowania jednocześnie obu tych limitów. Pamiętaj, że w takim wypadku możesz skorzystać z wygodnej opcji dodatkowych składek.
 • Czy zyski z inwestycji dokonywanych w ramach IKE/IKZE są opodatkowane?
  Dochód z inwestycji w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe jest opodatkowany podatkiem od zysków kapitałowych, który wynosi 19%. Posiadacze kont IKE, po spełnieniu warunków ustawowych, jeśli osiągną zyski, nie muszą płacić tego podatku w momencie wypłaty z IKE. W przypadku konta IKZE, po spełnieniu warunków ustawowych, od kwoty wypłaty pobierany jest zryczałtowany podatek w wysokości 10%.
 • Wypłata środków z IKE/IKZE
  Wypłata środków z obu kont odbywa się na Twój wniosek. Jednak warunki ustawowe nieco się różnią.

IKE – Musisz ukończyć 60 bądź 55 lat i nabyć uprawnienia emerytalne i spełniać jeden z dwóch warunków:
1. dokonywać wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych
2. lub dokonać ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków.

IKZE – Musisz mieć ukończone 65 lat oraz dokonywać wpłat na konto w co najmniej 5 dowolnych latach kalendarzowych.

 • Chcesz wcześniej wypłacić środki zgromadzone na IKE/IKZE?

IKE – Możesz dokonać zwrotu środków zarówno w całości, jak i w dowolnej części. Jednak taka operacja wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

IKZE – Tutaj również możesz dokonać wcześniejszego zwrotu, z tą jednak różnicą, że musisz wypłacić środki w całości, bez możliwości częściowego zwrotu. W tej sytuacji zapłacisz podatek dochodowy należny za bieżący rok
podatkowy.

 • Składkę możesz opłacać z częstotliwością miesięczną lub roczną.
 • Składka już od 300 zł miesięcznie / 3 600 zł rocznie.
 • Maksymalna składka to 3 000 zł miesięcznie / 36 000 zł rocznie.
 • Umowę możesz zawrzeć na 10, 15, 20, 25 lub 30 lat (musisz mieć co najmniej 18 lat i nieukończone 61).

Zainteresował Cię nasz produkt? Skontaktuj się z nami.
Zadzwoń na infolinię 801 300 900 lub wypełnij formularz kontaktowy