Aegon Plan na Przyszłość +Ubezpieczenie na życie z elementem inwestycyjnym

Jeśli myślisz o inwestycjach, pamiętaj, że warto zadbać też o bezpieczeństwo finansowe. Zacznij gromadzić środki i jednocześnie zapewnij swojej rodzinie ochronę na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń.

Stawiasz sobie wysoko poprzeczkę? Do tego niezbędny jest dobrze przemyślany plan, który pozwoli zdobyć środki na realizację marzeń i uwzględnia także różne zdarzenia losowe. Nawet jeśli jesteś perfekcjonistą, pamiętaj o tym, że zawsze coś może pójść nie tak.

Zawsze warto mieć opcję rezerwową, gdyby pojawiły się nieprzewidziane okoliczności. Aegon Plan na Przyszłość + to terminowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i opcją zawarcia umowy z IKE oraz IKZE. Polisa ta pozwoli Ci znaleźć dobrze wyważony balans pomiędzy inwestycjami, dzięki którym zgromadzisz środki na realizację życiowych celów, a bezpieczeństwem Twoim i Twoich bliskich.

Inwestuj z głową, pamiętając o bezpieczeństwie!

Gromadź środki, które pomogą Ci zrealizować marzenia i otocz ochroną swoją rodzinę.

  • Wybierz to, co dla Ciebie ważne

Rozumiemy, że każdy ma inne priorytety, dlatego polisę Aegon Plan na Przyszłość + z łatwością dopasujesz do własnych potrzeb. To Ty decydujesz, jaka część składki zostanie zainwestowana w fundusze, a jaka zapewni bezpieczeństwo Tobie i Twoim bliskim.

  • Skorzystaj z szerokiej palety usług inwestycyjnych

Inwestorzy wybierają różne strategie. Jedni są skłonni zaakceptować większe ryzyko, by być w grze o najwyższe zyski. Inni wolą rozwiązania bezpieczniejsze, licząc na niższy, ale stabilny dochód. Aegon Plan na Przyszłość + gwarantuje Ci możliwość wyboru własnej drogi. Masz do dyspozycji pakiety o różnym poziomie ryzyka oraz szeroką ofertę funduszy, w tym też denominowanych w obcych walutach.

  • Zadbaj o emeryturę

Wybiegasz myślami nieco dalej? W ramach polisy Aegon Plan na Przyszłość + możesz skierować część składki na rachunek IKE lub IKZE (albo na oba jednocześnie). Dzięki temu zaczniesz gromadzić kapitał na emeryturę i skorzystasz z ulg podatkowych.

  • Zmień zasady, gdy potrzebujesz

Plan na Przyszłość + to polisa przyjazna ubezpieczonym, bo oparta na elastycznych zasadach. W trakcie trwania umowy możesz dokonywać zmian w częstotliwości oraz wysokości płaconych składek, a w sytuacji awaryjnej możesz je zawiesić nawet na rok.

  • Zainwestuj bez dodatkowych opłat

Nasze reguły są w pełni przejrzyste. Nie pobieramy opłat za dokonywanie transferów pomiędzy dostępnymi funduszami, abyś mógł cieszyć się pełnym zyskiem z inwestycji.

  • Zapewnij bezpieczeństwo finansowe bliskim

Najbardziej bolesne są te zdarzenia, które spadają na nas znienacka. Takich sytuacji nie da się przewidzieć, możemy za to zadbać o solidne wsparcie finansowe dla Twoich bliskich. Jeśli poniósłbyś śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku, osoby wskazane uprzednio w umowie ubezpieczenia otrzymają dwukrotność podstawowego świadczenia. Gdyby do zgonu doszło na skutek wypadku komunikacyjnego, nasze świadczenie będzie trzykrotnie wyższe!

ZAKRES OCHRONY

Umowa pozwala na dopasowanie zakresu ochrony do własnych potrzeb. Polisę można poszerzyć o dodatkowe umowy, obejmujące takie sytuacje, jak:
● poważne choroby,
● operacje medyczne,
● całkowita i trwała niezdolność do pracy,
● pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
● trwały uszczerbek na zdrowiu, w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
● całkowita i trwała niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
● trwałe inwalidztwo w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
● śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
● przejęcie opłacania składek w sytuacji trwałej i całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczonego.

DŁUGOŚĆ UBEZPIECZENIA

Umowa zawierana jest na okres od 5 do 30 lat.

WYMAGANY WIEK

Aby przystąpić do ubezpieczenia, należy mieć co najmniej 18 lat, ale nie więcej niż 66 lat. W przypadku, gdy ktoś inny występuje w charakterze osoby ubezpieczającej (opłacającej składki) i ubezpieczonej, warunkiem jest wiek w przedziale od 18 lat do 70 lat.

SUMA UBEZPIECZENIA

Suma ubezpieczenia zależy od wybranej opcji polisy oraz charakteru zdarzenia.

WYSOKOŚĆ SKŁADKI

Składkę możesz opłacać na dwa sposoby:
● co miesiąc (minimalna wysokość to 150 złotych),
● raz w roku (minimalna wysokość to 1800 złotych).

• Możesz samodzielnie inwestować swoje środki lub wybrać zarządzaną platformę inwestycyjną bez ponoszenia dodatkowych opłat.
• Bezpłatnie dokonujesz transferów pomiędzy wszystkimi dostępnymi funduszami. W trakcie trwania umowy możesz dokonywać zmian w zakresie częstotliwości składki, jej wysokości, jak również zawiesić na 1 rok opłacanie całej składki lub jej części inwestycyjnej.
• Przejrzyste zasady i brak pobierania przez Towarzystwo opłat związanych z inwestowaniem.

Łącznie masz do dyspozycji 73 funduszy, w tym funduszy denominowanych w 2 walutach obcych, w które możesz inwestować wybierając jeden z 3 dostępnych pakietów różniących się między sobą poziomem ryzyka.

Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Pamiętaj, że inwestowanie w UFK wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego  wyniku inwestycyjnego.

Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, informacje o opłatach oraz szczegółowe informacje dotyczące Aegon Plan na Przyszłość+ są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Ogólnych Warunkach Dodatkowego Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, Regulaminie UFK i załącznikach do nich.

Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez Klienta, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo ani zarządzający nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

 

Zainteresował Cię nasz produkt? Skontaktuj się z nami.
Zadzwoń na infolinię 801 300 900 lub wypełnij formularz kontaktowy