Aegon Premium One Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi z opcją IKE/IKZE

Myślisz o tym, by pomnażać kapitał? Skorzystaj z doskonałej platformy inwestycyjnej oraz sprawdzonego ubezpieczenia na życie.

Jeżeli:

 • jesteś aktywnym inwestorem i chcesz lokować nadwyżki finansowe w fundusze,
 • myślisz o inwestowaniu w długiej perspektywie,
 • akceptujesz ryzyko inwestycyjne w zamian za potencjalne zyski,
 • chcesz inwestować w wyselekcjonowane fundusze polskie i zagraniczne,
 • szukasz rozwiązania, które jednocześnie jest ubezpieczeniem na życie i pozwoli budować kapitał na emeryturę poprzez wpłaty na IKE i IKZE,

to sprawdź Aegon Premium One!

 • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie i umowami dodatkowymi. Poza możliwością osiągnięcia zysków z inwestycji Aegon Premium One zapewnia Ci również korzyści płynące z ubezpieczenia na życie:
  – możesz dodatkowo ubezpieczyć się na wypadek różnych zdarzeń losowych i kłopotów ze zdrowiem, jak poważna choroba czy uszczerbek na zdrowiu w wyniku wypadku,
  – wypłata 101% wartości rachunku polisy i 100% wartości rachunku dodatkowego w razie śmierci, gdy ponosiliśmy pełną odpowiedzialność,
  – brak podatku od zysków kapitałowych w momencie transferu środków pomiędzy funduszami w ramach naszej oferty inwestycyjnej.
 • Masz dostęp do platformy inwestycyjnej, opartej na wyselekcjonowanych funduszach polskich i zagranicznych.
 • Możesz dopłacać środki na rachunek IKE lub IKZE albo na oba rachunki jednocześnie i korzystać z ulg podatkowych. W każdym roku kalendarzowym obowiązuje ustawowy maksymalny limit wpłat na IKE i IKZE.
 • Masz szansę na efektywne inwestowanie kapitału w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe w ramach jednorazowej wpłaty oraz wpłat dodatkowych.
 • Wartość jednorazowej wpłaty zaczyna się od 20 000 zł.
 • Masz możliwość dokonywania wpłat dodatkowych, w tym na rachunki IKE i IKZE.
 • Minimalny poziom składki dodatkowej na rachunek inwestycyjny wynosi 500 zł, a na rachunek IKE i/lub IKZE 100 zł.
 • Wiek przystąpienia do umowy od 18. do 71. roku życia.
 • Umowa zawierana jest bezterminowo.
 • W każdym momencie można zrezygnować z umowy.
 • 2 razy w roku można dokonać wypłaty częściowej.
 • W dowolnym momencie możliwa jest wypłata części lub całości zgromadzonych środków. Wówczas w zależności od czasu trwania umowy opłata za wypłatę częściową lub całkowitą wyniesie od 0 do 4% wartości wypłacanych środków.
 • Opłata obsługowa składa się z:
  Od 1 kwietnia 2024 r. wartość części zmiennej opłaty obsługowej wynosi 1,1% (wartość ustalona na podstawie stawki RFR_SPOT10 ze stycznia 2024 roku). Część zmienna ustalana jest na koniec każdego kwartału roku kalendarzowego i obowiązuje przez cały kolejny kwartał.

  Wartość obowiązującej dla Polski 10-letniej stopy wolnej od ryzyka (RFR_SPOT10) można sprawdzić pod adresem: www.eiopa.europa.eu

  W przypadku, gdy poziom obowiązującej dla Polski 10-letniej stopy wolnej od ryzyka (RFR_SPOT10) przyjmuje wartość, ktora jest na granicy dwoch przedziałow, przyjmuje się, że należy ona do tego przedziału, dla ktorego obowiązuje niższa wysokość części zmiennej opłaty obsługowej.

 • Aegon Premium One oferuje dwa programy ‒ UFK Portfelowych, zarządzane przez naszych ekspertów z Aegon Asset Management:
  1. UFK – Program Zrównoważony (PLN-hedged)
  2. UFK – Program Dynamiczny (PLN-hedged).
 • Nasza oferta inwestycyjna jest podzielona na fundusze o różnym ryzyku inwestycyjnym, także te z zabezpieczeniem ryzyka walutowego.
 • UFK Portfelowe dążą do wypracowania założonej dla danego portfela stopy zwrotu w ramach długofalowych strategii inwestycyjnych realizowanych przez VIG Asset Management Hungary.
 • Bezpłatnie dokonujesz transferów pomiędzy wszystkimi dostępnym funduszami.

Do Twojej dyspozycji oddajemy szereg starannie dobranych funduszy polskich i zagranicznych o szerokim spektrum inwestycyjnym w ramach Otwartej Platformy Inwestycyjnej. Fundusze denominowane w obcej walucie są zabezpieczane. To pozwala w dużym stopniu eliminować ryzyko walutowe. Jeśli nie chcesz zarządzać swoimi środkami sam lub nie masz na to czasu, możesz skorzystać z pomocy profesjonalistów.

Lista ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, informacje o opłatach oraz szczegółowe informacje dotyczące Aegon Premium One są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i załącznikach do nich.

Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez Klienta, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo ani zarządzający nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego.

Możesz wpłacać środki na rachunek IKE lub IKZE albo na oba rachunki jednocześnie. W każdym roku kalendarzowym obowiązuje ustawowy maksymalny limit wpłat na IKE oraz IKZE. Ze względu na maksymalną wysokość składki, w przypadku wyboru obu rozwiązań, nie ma możliwości wypracowania jednocześnie obu tych limitów – dlatego pamiętaj, że w takim wypadku możesz skorzystać z wygodnej opcji dodatkowych składek.

Limity wpłat na IKE/IKZE w 2024 roku:

IKE: 23 472 zł
IKZE: 9 388,80 zł

Ulgi podatkowe z tytułu IKE/IKZE

IKE IKZE
Wpłacając środki na IKE nabywasz prawo do ulgi podatkowej w przyszłości.

Kwoty wpłacone na IKZE możesz odpisać od podstawy opodatkowania w zeznaniu rocznym PIT.

Oznacza to, że możesz zmniejszyć swój podatek dochodowy za 2024 rok nawet o 3 004 zł.

Dla samozatrudnionych korzyść podatkowa w PIT to nawet 4 507 zł 

Pamiętaj jednak, że ostateczna kwota oszczędności zależy od Twoich indywidualnych rozliczeń podatkowych za dany rok.

Posiadacze kont IKE, po spełnieniu warunków ustawowych, wypłacając środki będą zwolnieni z 19% podatku od zysków kapitałowych. W przypadku konta IKZE, po spełnieniu warunków ustawowych, od kwoty wypłaty pobierany będzie zryczałtowany podatek 10%.

 

Wypłata środków IKE/IKZE

IKE IKZE
Musisz ukończyć 60 lub 55 lat i nabyć uprawnienia emerytalne.

Oprócz tego musisz spełniać jeden z dwóch warunków:
1. dokonywać wpłat przez co najmniej 5 lat kalendarzowych
2. lub dokonać ponad połowy wartości wpłat na IKE nie później, niż na 5 lat przed dniem złożenia wniosku o wypłatę środków

Musisz mieć ukończone 65 lat oraz dokonywać wpłat na konto co najmniej 5 lat kalendarzowych

Wcześniejsza wypłata jest możliwa, jednak: 

IKE IKZE
Możesz wcześniej wypłacić środki zarówno w całości, jak i w dowolnej części.

Jednaj taka operacja wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych.

Możesz dokonać wcześniejszej wypłaty, z tą jednak różnicą, że musisz wypłacić środki w całości.

W tej sytuacji zapłacisz należny za bieżący rok podatek dochodowy.

Pełna lista dostępnych świadczeń, zasady ustalania wysokości składki, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, informacje o opłatach oraz szczegółowe informacje dotyczące Aegon Premium One są zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Regulaminie UFK i załącznikach do nich.

Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym ponoszonym przez Klienta, co może prowadzić do uzyskania gorszych wyników niż zakładane lub poniesienia strat. Towarzystwo ani zarządzający nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. 

Zainteresował Cię nasz produkt? Skontaktuj się z nami.
Zadzwoń na infolinię 801 300 900 lub wyślij wiadomość