Jak inwestować w fundusze?

Poznaj 10 powodów „za” inwestowaniem z nami.

Oferta inwestycyjna starannie wybrana przez ekspertów

…to pewność dobrego wyboru

Czy ciężko Ci dokonać wyboru spośród spośród wielu, pozornie równie atrakcyjnych propozycji inwestycyjnych? W AEGON oferujemy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, zapewniające dostęp do funduszy inwestycyjnych starannie wyselekcjonowanych i kontrolowanych przez ekspertów z Komitetu Inwestycyjnego AEGON.

Ciągła kontrola oferty inwestycyjnej to pewność, że przez cały czas trwania inwestycji dysponujesz odpowiednimi narzędziami do zabezpieczenia swojej przyszłości.

Jeden program – wiele różnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

…to minimalizacja ryzyka inwestycji

Chciałbyś inwestować bez ryzyka? Niestety nikt nie odkrył jeszcze jak to robić. Ryzyko możesz jednak kontrolować i minimalizować. W jaki sposób? Swobodnie przenosząc swoje środki między kilkudziesięcioma ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. Dzięki temu możesz kontrolować poziom ryzyka oraz wysokość swoich zysków. Udostępniamy:

 • fundusze rynku pieniężnego,
 • fundusze obligacji,
 • fundusze stabilnego wzrostu,
 • fundusze zrównoważone,
 • fundusze akcyjne.

Masz wolność wyboru – korzystaj z niej! Nie musisz ograniczać się do polskiej oferty inwestycyjnej. Twoje środki mogą być inwestowane na całym świecie: w Europie, Stanach Zjednoczonych, na wschodzących rynkach Azji, Ameryki Łacińskiej i Europy Wschodniej. Wymagającym inwestorom proponujemy nowe rozwiązania – fundusze alternatywnego inwestowania i fundusze sektorowe.

Dzięki zróżnicowaniu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w które lokujesz, minimalizujesz ryzyko!

Samodzielne zarządzanie inwestycją

…to  możliwość szybkiej reakcji  na zmiany rynkowe

To Ty decydujesz o swoich środkach. Inwestując z AEGON, w każdej sekundzie doby zachowujesz kontrolę nad swoim rachunkiem. Możesz na bieżąco reagować na dynamicznie zmieniającą się sytuację na rynkach finansowych poprzez:

 • Transfery środków pomiędzy ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi,
 • zmiany Alokacji Składki.

Zlecenia dotyczące Twoich środków składasz:

 • przez Internet – za pośrednictwem aplikacji Twój Rachunek, albo
 • na formularzach papierowych.

Zareagować możesz zawsze, kiedy potrzebujesz, a nie tylko w godzinach otwarcia instytucji finansowych.

Jawność kosztów

…to pewność, że wiesz, co dzieje się z Twoimi pieniędzmi

Stawiamy na przejrzystość! Wszystkie opłaty są wymienione w Polisie oraz są widoczne na koncie w aplikacji Twój Rachunek.

W AEGON nie musisz obawiać się opłat zapisanych w umowach drobnym drukiem.

Aplikacja internetowa – Twój Rachunek

…to szybki dostęp do informacji zawsze, kiedy potrzebujesz

Po zalogowaniu się do konta w aplikacji internetowej Twój Rachunek możesz w każdej chwili sprawdzić stan rachunku oraz historię transakcji. Twój Rachunek umożliwia również składanie zleceń Transferów środków, zmiany Alokacji Składki oraz kontakt z AEGON. Za pośrednictwem tej aplikacji możesz także zmienić swoje dane osobowe.

Dzięki aplikacji internetowej Twój Rachunek nie musisz czekać w żadnej kolejce.

Analiza Finansów Osobistych

…to oferta dopasowana do Twoich oczekiwań i możliwości

Na drodze prowadzącej do osiągnięcia wyznaczonych celów czyha wiele pułapek, ukrytych nawet przed najbardziej czujnym i przezornym obserwatorem. Dlatego niezmiernie ważne jest, aby w każdą podróż, także tę finansową, wyruszać odpowiednio przygotowanym.

Przedstawiciele AEGON pomogą Ci wybrać właściwy cel i wskażą najlepszy sposób jego zrealizowania. Dowiesz się też z jakich narzędzi powinieneś skorzystać, żeby jak najszybciej zrealizować Twoje plany.

Dzięki planowi finansowemu przygotowanemu specjalnie dla Ciebie dowiesz się:

 • jakie produkty dopasowane są najlepiej do Twoich potrzeb i możliwości,
 • jaką strategię inwestowania przyjąć, aby, zgodnie z akceptowanym przez Ciebie poziomem ryzyka, osiągnąć zamierzone cele finansowe.

Dzięki Analizie Finansów Osobistych dostajesz dokładnie to, czego potrzebujesz.

Opcje ochronne

…to bezpieczeństwo zgromadzonych przez Ciebie środków.

Może się zdarzyć, że w momencie Twojej śmierci wartość inwestycji będzie niższa niż suma wpłaconych Składek*. Bez obaw – Twoje środki są ubezpieczone od Takiej sytuacji!

Wypłacimy Twojej Rodzinie bądź innej osobie, którą wskażesz, Świadczenie Ubezpieczeniowe odpowiadające wartości Twojego rachunku albo sumie Składek Regularnych i Wartości Subkonta Składek Dodatkowych – w zależności od tego, która kwota będzie wyższa**.

Z Programami Inwestycyjnymi AEGON możesz być pewien, że jeśli przydarzy Ci się coś złego, Twoi bliscy uzyskają zabezpieczenie finansowe. 

*dotyczy Umów Ubezpieczenia, w których Ubezpieczający i Ubezpieczony to ta sama osoba
**warunki te obowiązują przed osiągnięciem przez Ubezpieczonego 66 roku życia

Wpłaty systematyczne, jednorazowe lub dodatkowe. Wypłaty całkowite bądź częściowe, a w niektórych produktach również wypłaty regularne

…to pełna elastyczność w wyborze strategii inwestowania

Chociaż wiele nas łączy i mamy podobne cele, każdy z nas wybiera nieco inną ścieżkę ich realizacji.

 • Jeżeli dopiero budujesz swój majątek i masz konkretny cel, który chcesz zrealizować, wybierz systematyczny sposób gromadzenia środków. Sukcesywnie powiększaj swoje zasoby za pośrednictwem programu inwestycyjnego ze Składką Regularną.
 • Jeżeli uważasz, że czas na korzystanie z owoców Twojej pracy nie nadszedł i posiadasz kapitał, który chcesz efektownie pomnażać, skorzystaj z programu inwestycyjnego ze Składką Jednorazową.
 • Jeżeli zgromadziłeś już kapitał i chcesz z niego regularnie korzystać, nie tracąc możliwości inwestowania pozostałej części, wybierz program inwestycyjny z regularnymi wypłatami.

Pozostawiamy Ci też swobodę wyboru waluty, w jakiej chcesz inwestować:

 • polski złoty (PLN),
 • dolar amerykański (USD),
 • euro (EUR),
 • frank szwajcarski (CHF).

Ponadto, w programach multiwalutowych AEGON, wpłacając – w ramach jednego produktu – złotówki, możesz wybierać spośród ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych nominowanych w czterech walutach (PLN, USD, EUR, CHF).

Dzięki elastycznemu systemowi wpłat i wypłat masz swobodę podejmowania decyzji o swoich pieniądzach.

Aspekty prawne i podatkowe

…to mniej dokuczliwych obciążeń

Program inwestycyjny jest zawierany na czas nieokreślony. Dzięki temu wynik na inwestycji oraz ewentualny podatek od zysków kapitałowych, co do zasady, rozliczany jest przez klienta po zakończeniu inwestycji oraz po dokonaniu wypłat częściowych (w ramach rocznego rozliczenia podatkowego).

Dokonując Transferów środków w ramach programu inwestycyjnego nie płacisz podatku od zysków kapitałowych.

Świadczenie ubezpieczeniowe nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Ponadto, 75% kwoty świadczenia nie podlega egzekucji sądowej w postępowaniu cywilnym (z wyłączeniem egzekucji mającej na celu zaspokojenie roszczeń alimentacyjnych oraz składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych).

Dzięki korzystnym rozwiązaniom prawno–podatkowym więcej środków może pracować na rzecz bezpiecznej przyszłości finansowej Twojej oraz Twojej Rodziny. 

Uposażeni

…to pewność, że w razie zdarzenia losowego środki trafią do Twoich bliskich

Możesz wskazać osobę, której, w razie Twojej śmierci*, wypłacone zostanie świadczenie ubezpieczeniowe. Wystarczy, że wyznaczysz tę osobę przy podpisywaniu umowy albo w każdym innym momencie jej trwania.

*dotyczy Umów Ubezpieczenia, w których Ubezpieczający i Ubezpieczony to ta sama osoba