Napisz lub zadzwoń

Tu znajdziesz adresy i telefony do wszystkich spółek Aegon w Polsce.

Aegon Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa
tel. 22 490 20 80

  • Infolinia: 801 300 900
   lub +48 22 592 10 00 (dla telefonów z zagranicy)
   Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. Koszt połączenia z infolinią wg stawek operatora.
  • e-mail: kontakt@aegon.pl

Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group (dawniej Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.)

Al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa
tel. 22 490 20 80

W sprawach dotyczących członkostwa w Vienna OFE lub wypłat po śmierci członka Vienna OFE:

   • Vienna Otwarty Fundusz Emerytalny
    skr. poczt. 40
    02-696 UP Warszawa 113
   • Infolinia: 801 218 218
    lub +48 22 640 48 48 (dla telefonów z zagranicy)
    Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00. Koszt połączenia z infolinią wg stawek operatora.
   • email: ofe@viennapte.pl
   • www: viennapte.pl

 

Ubezpieczenia Majątkowe (Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt.)

Spółdzielnia Usługowa VIG Ekspert

Al. Jerozolimskie 162
02-236 Warszawa

 

Aegon Services Sp. z o.o. (spółka zawiesiła działaność z dniem 1 stycznia 2024 roku)

Al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa